Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2012-17

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2012-16 UZ 2012-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2012

z dnia 8 maja 2012 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Łodzi, w sali bankietowo-konferencyjnej Hotelu Światowit, al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź, 2 czerwca 2012 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący program:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2011 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2011 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu VII edycji Wikigrantów.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2011 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2011 r.
  2. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 r.
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2011 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2011 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2011 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2011 r.
 11. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2012 r. Dyskusja.
 12. Dyskusja na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2012–2014 r.
 13. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2012–2014
 14. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
   1. przerwa, przeliczenie głosów i podanie wyników głosowania;
  2. wybór pozostałych członków Zarządu;
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 15. Dyskusja nad dokonaniem zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Wolne wnioski.