Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2012-38

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2012-37 UZ 2012-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2012

z dnia 28 sierpnia 2012 roku


w sprawie przyznania środków na współpracę ze Szkołą pod Żaglami


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 8000 PLN na pokrycie kosztów współpracy z Fundacją "Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego". Jednocześnie Zarząd czyni kol. Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty. Kwota ta zostanie przeznaczona na:

  • pokrycie części rachunków dostępu do internetu w czasie rejsu "Szkoły pod Żaglami" żaglowcem "Pogoria" w dniach 22.09.2012 - 03.11.2012, zgodnie z przygotowywaną umową między Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i Fundacją "Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego";
  • pokrycie kosztów przygotowania i produkcji materiałów promocyjnych (banera z tkaniny do wystawienia na burcie żaglowca i innych).

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.