Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2012-37

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2012-36 UZ 2012-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2012

z dnia 9 sierpnia 2012 roku


w sprawie zmiany uchwały UZ 2011-53

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanowił zmienić uchwałę nr UZ 2011-53 i nadać jej brzmienie:

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2 000 zł na pokrycie kosztów organizacji wystawy POTY (Picture of The Year) w kilku wybranych miastach na obszarze Polski, w tym także na wydruk plakatów promujących wystawę. Jednocześnie Zarząd czyni Annę Matusiak odpowiedzialną za rozdysponowanie i rozliczenie ww. środków.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.