Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2012-41

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2012-40 UZ 2012-42


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 41/2012

z dnia 13 września 2012 roku


w sprawie przyznania środków na stypendia dla uczestników Central and Eastern European Wikimedia Group organizowanej w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3500 EUR na pokrycie kosztów podróży uczestników spotkania Central and Eastern European Wikimedia Group (CEE), które odbędzie się w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie. Środki będą przyznawane maksymalnie dwóm uczestnikom wyznaczonym przez lokalne organizacje partnerskie Fundacji Wikimedia ze Wschodniej i Środkowej Europy oraz maksymalnie dwóm uczestnikom z każdego kraju nie posiadającego własnej organizacji partnerskiej Fundacji Wikimedia, którzy zostaną wyznaczeni przez powołaną do tego celu komisję. Dysponentem przeznaczonej kwoty Zarząd czyni jego skarbnika, Marka Stelmasika.

Przeznaczone środki nie obejmują stypendystów Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.