Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2012-42

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2012-41 UZ 2012-43


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 42/2012

z dnia 18 września 2012 roku


w sprawie budżetu wystawy fotografii POTY (Picture of The Year)

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5 000 PLN na pokrycie kosztów organizacji wystawy POTY (Picture of The Year) na obszarze Polski, wydruk plakatów promujących wystawę oraz zakup sztalug. Jednocześnie Zarząd czyni Annę Matusiak odpowiedzialną za rozdysponowanie i rozliczenie ww. środków.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.