Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2012-56

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2012-55 UZ 2012-57


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 56/2012

z dnia 20 listopada 2012 roku


w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników wernisażu zdjęć z Wikiekspedycji w Olsztynie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 550 PLN na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników wernisażu wystawy zdjęć z Wikiekspedycji w Olsztynie, który odbędzie się w dniu 28 listopada 2012 roku. Kwota obejmuje wyżywienie do kwoty 50 PLN/dzień/osobę udokumentowane indywidualnie dla każdego uczestnika. Jednocześnie Zarząd czyni Adama Kliczka odpowiedzialnym za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.