Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2012-57

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2012-56 UZ 2012-58


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 57/2012

z dnia 27 listopada 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1100 PLN na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów do darczyńców z podziękowaniem za dokonane wpłaty. Jednocześnie Zarząd czyni Annę Matusiak odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.