Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-11

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-10 UZ 2013-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2013

z dnia 5 lutego 2013 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2013

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2013", która odbędzie się w sierpniu 2013 w Hongkongu, oraz przeznacza do 60 000 PLN na ten cel. W ramach tych środków przyznanych zostanie do 14 stypendiów, w tym do 10 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski oraz do 4 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z innych państw.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną, w składzie: Magalia, Powerek38, Elfhelm, Masti i Sp5uhe. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 26 lutego 2013. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 27 lutego 2013.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.