Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-12

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-11 UZ 2013-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2013

z dnia 12 lutego 2013 roku


w sprawie pokrycia kosztów wysyłki książek w ramach projektu "Podaj cegłę"

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1000 PLN na pokrycie kosztów wysyłki książek w ramach projektu "Podaj cegłę", realizowanego przez sp5uhe. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska czyni Pawła Zienowicza osobą odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy. Rozliczenie faktur będzie następowało w formie skumulowanej, raz na kwartał.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.