Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-21

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-20 UZ 2013-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2013

z dnia 12 marca 2013 roku


w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 45 000 PLN na organizację konkursu Wiki Lubi Zabytki, zwanego dalej "Konkursem". Kwota ta jest przeznaczona na:

  • płacę koordynatorów Konkursu (umowa zlecenie);
  • koszty niezbędnych podróży służbowych i rozmów telefonicznych koordynatora/koordynatorki oraz innych osób zaangażowanych w organizację Konkursu;
  • koszt organizacji spotkań jury Konkursu;
  • nagrody dla zwycięzców konkursu;
  • koszt organizacji uroczystego rozdania nagród;

Jednocześnie Zarząd czyni skarbnika Stowarzyszenia dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.