Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-22

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-21 UZ 2013-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2013

z dnia 12 marca 2013 roku


w sprawie ustalenia zasad realizacji regulaminu stypendiów na Wikimanię 2013


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala w kwestii realizacji uchwały UZ 2013-11 i przyjętego w jej ramach regulaminu stypendialnego co następuje:

  1. Zrezygnować z zakupu biletu zbiorowego dla stypendystów na Wikimanię 2013, ze względu na brak możliwości ustalenia wspólnego terminu wylotu zadowalającego większość uczestników oraz mało atrakcyjnej ceny takiego biletu. (p. 6. regulaminu)
  2. Nałożyć na stypendystów obowiązek rezerwacji lotu do dnia 13 kwietnia 2013; rezerwacja może być dokonana przez sekretarkę Stowarzyszenia Wikimedia Polska lub przez stypendystę osobiście o ile zrobi to w firmie, która wystawia polskie faktury i łączny koszt podróży (bilet lotniczy, koszty dotarcia na lotnisko z miejsca zamieszkania) nie będzie wyższy niż 10% od zaproponowanego przez sekretarkę. (p. 7 regulaminu)
  3. Liczba noclegów, które są finansowane ze stypendium jest ograniczona do 7, w tym przynajmniej 4 z nich muszą być wykorzystane w dniach 6-12 sierpnia 2013; Refundowane będą jedynie noclegi oferowane przez organizatorów Wikimanii 2013 z najniższego zakresu oferowanych cen.
  4. Na osobę odpowiedzialną za koordynację i rozliczenie programu stypendialnego powołuje się Polimerka.
  5. Na wniosek zainteresowanego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, koordynator programu może, po konsultacji z zarządem Stowarzyszenia Wikimedia Polska odstąpić od niektórych warunków zapisanych w p. 2 i 3. niniejszej uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.