Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-25

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-24 UZ 2013-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2013

z dnia 26 marca 2013 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2013


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 50000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 3-5 maja 2013 w Krakowie w Hotelu Campanile. W ramach przyznanej kwoty Zarząd przeznacza do 4000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr. 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Jednocześnie Zarząd czyni Karola Głąba odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.