Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-32

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-31 UZ 2013-33


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 32/2013

z dnia 14 maja 2013 roku


w sprawie pokrycia kosztów podróży na Program Evaluation and Design Workshop w Budapeszcie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 PLN na pokrycie kosztów podróży kol. CLI i Yarla na Program Evaluation and Design Workshop, który odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2013 w Budapeszcie. Odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty Zarząd czyli kol. CLI.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.