Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-31

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Left simple arrow - black.svg UZ 2013-30 Ic reply all 48px.svg UZ 2013-32 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2013

z dnia 14 maja 2013 roku


w sprawie przeniesienia punktu 14. porządku obrad Walnego Zebrania Członków


W związku z tym, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które miało miejsce 4 maja 2013, omyłkowo nie procedowało punktu 14. porządku obrad przyjętego uchwałą Zarządu nr 28/2013 Zarząd Stowarzyszenia przenosi ten punkt do porządku obrad najbliższego, kolejnego Walnego Zebrania Członków.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.