Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-28

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-27 UZ 2013-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2013

z dnia 9 kwietnia 2013 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Krakowie w sali konferencyjnej, Hotelu Campanile, ul. Św. Tomasza 34, 31-023, 4 maja 2013 roku, o godz. 12:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2012 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu VIII edycji Wikigrantów.
 5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2012 r.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2012 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2012 r.
  2. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r.
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2012 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2012 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2012 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2012 r.
 11. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2013 r. Dyskusja.
 12. Ogłoszenie ew. rezygnacji z członkostwa w organach statutowych Stowarzyszenia
 13. Dyskusja i głosowanie nad nowym składem osobowym organów statutowych Stowarzyszenia[1].
 14. Dyskusja nad dokonaniem zmian w Statucie Stowarzyszenia w postaci dodania w art. 14 ust. 1, po p. 6 punktu 7 w brzmieniu: "przetwarzać posiadane przez stowarzyszenie dane osobowe innych członków stowarzyszenia i jego pracowników" i głosowanie nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Wolne wnioski.
Przypisy
 1. W przypadku, gdy zajdzie jedno z następujących zdarzeń: a) brak absolutorium, b) rezygnacja z członkostwa w organach statutowych

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.