Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-29

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-28 UZ 2013-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2013

z dnia 23 kwietnia 2013 roku


w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Polska 2013 dla użytkownika Jargo


Zarząd przeznacza do 350 PLN na pokrycie kosztów podróży z Pragi do Krakowa i udziału w Konferencji Wikimedia Polska 2013, która odbędzie się w dniach 3-5 maja 2013, dla użytkownika Jargo. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr. 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Środki na ten cel będą pochodzić z puli środków przeznaczonej na dofinansowania, o której mowa w uchwale nr UZ 25/2013. Jednocześnie Zarząd czyni Karola Głąba odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.