Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-41

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-40 UZ 2013-42


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 41/2013

z dnia 16 lipca 2013 roku


w sprawie w sprawie zwiększenia kwoty na program stypendialny na Wikimanię 2013


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększa kwotę programu stypendialnego na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2013", przyjętego uchwałą nr UZ 11/2013 z 60000 do 80000 PLN. Jednocześnie Zarząd zmienia punkt 4. regulamin programu stypendialnego, poprzez dodanie podpunkt 4a w brzmieniu: "za koszt przelotu uznaje się również koszt dojazdów i powrotu z/na lotnisko – z takiej możliwości mogą skorzystać jedynie stypendyści z Polski – odpowiednio w Polsce może to być pociąg 2. klasy TLK lub tańsza opcja oraz w Hongkongu może to być Airport Express lub tańsza opcja."

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.