Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2013-48

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2013-47 UZ 2013-49


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 48/2013

z dnia 28 sierpnia 2013 roku


o przyznaniu środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 1500 PLN na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia w 2013 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.