Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-38

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-37 UZ 2014-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2014

z dnia 8 lipca 2014 roku


w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Ukraina 2014


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 2000 PLN na pokrycie kosztów podróży i udziału Juliusza Zielińskiego w Konferencji Wikimedia Ukraina 2014, która odbędzie się w dniach 26-27 lipca 2014 roku w Kijowie na Ukrainie. Jednocześnie Zarząd czyni Juliusza Zielińskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/1.