Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-37

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-36 UZ 2014-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2014

z dnia 1 lipca 2014 roku


w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 30 000 PLN na organizację konkursu Wiki Lubi Zabytki, zwanego dalej „Konkursem”. Kwota ta jest przeznaczona na:

  • płacę koordynatora Konkursu (umowa zlecenie);
  • koszty niezbędnych podróży służbowych i rozmów telefonicznych koordynatora oraz innych osób zaangażowanych w organizację Konkursu;
  • koszt organizacji spotkań jury Konkursu;
  • nagrody dla zwycięzców konkursu;
  • koszt organizacji uroczystego rozdania nagród;

Jednocześnie Zarząd przyjmuje regulamin Konkursu (w załączniku) oraz czyni skarbnika Stowarzyszenia dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.