Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-4

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-3 UZ 2014-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2014

z dnia 28 stycznia 2014 roku


o delegowaniu dwóch członków Zarządu na spotkanie chapterów Wikimedia w Berlinie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje: Tomasza Ganicz i Marka Stelmasika, oraz rezerwowo Macieja Króla, na spotkanie chapterów Wikimedia, które odbędą się 11-13 kwietnia 2014 w Berlinie. Jednocześnie zarząd przeznacza kwotę do 3000 PLN na koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania delegatów i czyni kol. Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.