Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-5

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-4 UZ 2014-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2014

z dnia 28 stycznia 2014 roku


w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 PLN na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania maksymalnie 600 listów do darczyńców z podziękowaniem za dokonane wpłaty. Jednocześnie Zarząd czyni Annę Matusiak odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.