Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-53

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-52 UZ 2014-54


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 53/2014

z dnia 14 października 2014 roku


w sprawie środków na koszty prowadzenia Biura prasowego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3000 PLN na koszty związane z prowadzeniem biura prasowego. Środki te są przeznaczone na koszty wg załącznika 1. Dysponentem tych środków Zarząd ustanawia Natalię Szafran-Kozakowską.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.