Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-54

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-53 UZ 2014-55


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 54/2014

z dnia 14 października 2014 roku


w sprawie środków na koszty działalności koordynatora GLAM


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3400 PLN na koszty związane z działalnością koordynatora GLAM. Środki te są przeznaczone na koszty wg załącznika 1. Dysponentem tych środków Zarząd ustanawia Martę Moraczewską.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.