Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-55

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-54 UZ 2014-56


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 55/2014

z dnia 14 października 2014 roku


w sprawie zatrudnienia pracownika biurowego Stowarzyszenia na zastępstwo


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podejmuje decyzję o zatrudnieniu od 3 listopada 2014 na stanowisku pracownika biurowego Stowarzyszenia Tomasza Ganicza w zastępstwie za Annę Matusiak do czasu jej powrotu z urlopu macierzyńskiego. Zatrudnienie Tomasza Ganicza nastąpi na takich samych warunkach finansowych i z takim samym zakresem obowiązków, na jakich jest zatrudniona Anna Matusiak, zgodnie z uchwałą UZ 2013-46.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0, Tomasz Ganicz wyłączył się z głosowania.