Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-7

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-6 UZ 2014-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2014

z dnia 11 lutego 2014 roku


o przyznaniu środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia w 2014 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.