Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-8

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-7 UZ 2014-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2014

z dnia 18 lutego 2014 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2014


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 55000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2014 w Poznaniu, w hotelu Mercure. W ramach przyznanej kwoty Zarząd przeznacza do 4000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr. 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Jednocześnie Zarząd czyni Macieja Króla odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.