Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-30

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2015-29 UZ 2015-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2015

z dnia 14 kwietnia 2015 roku


w sprawie drugiego naboru do programu stypendialnego na Wikimanię 2015


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje o ogłoszeniu dodatkowego naboru do programu stypendialnego dofinansowującego koszty udziału w konferencji "Wikimania 2015" w części dla beneficjentów zagranicznych. W ramach środków przewidzianych na ten program uchwałą UZ 2015-11 zostanie przyznanych do 2 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z innych państw.

Przeprowadzenia ponownego naboru i oceny wniosków o stypendia dokona Komisja Stypendialna w składzie: Awersowy, Elfhelm, Paterm, Powerek38, Wpedzich. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 30 kwietnia 2015.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje o powrocie do pierwotnego podziału puli stypendialnej, przyznając - w części dotyczącej wnioskodawców z Polski - stypendium pierwszej osobie z listy rezerwowej wyłonionej w pierwszym naborze, lub w przypadku jej rezygnacji, kolejnym osobom z tej listy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.