Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-38

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2015-37 UZ 2015-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2015

z dnia 26 maja 2015 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Scandic Gdańsk, Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk, 13 czerwca 2015 roku, o godz. 12:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2014 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2014 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2014 r.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2014 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem uchwały o sporządzaniu sprawozdań finansowych wg. wzoru jak dla jednostek mikro;
  2. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2014 r.;
  3. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za rok 2014.;
  4. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2014 r.;
  5. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2014 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2014 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2014 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2014 r.;
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2014 r.
 11. Dyskusja na temat kandydatur na wakujące miejsca w Zarządzie Stowarzyszenia w związku z rezygnacją członków Zarządu.
 12. Głosowania:
  1. wybór członków Zarządu na wakujące miejsca.
 13. Dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia w tym:
  1. zmiany dostosowujące do obecnych przepisów ustawy o OPP, o rachunkowości i o stowarzyszeniach na podstawie analizy zatrudnionego prawnika;
  2. zmiany prowadzące do przeniesienia zatwierdzania sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP z Walnego Zebrania Członków na Komisję Rewizyjną.
 14. Głosowania nad zmianami statutu.
 15. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2015 r. Dyskusja.
 16. Głosowanie nad planami działań na 2015 r.
 17. Wolne wnioski.

Przegłosowano 5/0/0