Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie zarządu za 2014

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sprawozdanie zarządu za 2014 r.
Przedstawione na Walnym Zebraniu Członków, 10 maja 2014 w Poznaniu

Informacje ogólne[edytuj | edytuj kod]

 • Liczba członków na początku 2014 roku wynosiła 109 zwykłych i 2 wspierających, na koniec 2014 – 123 zwykłych i 0 wspierających.
 • Liczba osób aktywnie działających w różnych ciałach i projektach Wikimedia: 52, z czego 34 była członkami Stowarzyszenia. Spośród tych osób 36 zostało zakwalifikowanych jako wolontariusze w rozumieniu ustawowym. Z jedną z tych osób została podpisana umowa wolontariacka (koordynatorka Tygodni Tematycznych)
 • Stowarzyszenie ma biuro w Łodzi (20 m2), zatrudniało na stałe 2 osoby (1 i 1/3 etatu), oraz podpisano łącznie 9 umów cywilno-prawnych (koordynator WLZ, koordynator Wiki Lubi E-podręczniki, jurorzy WLZ, koordynatorka GLAM, kierownik Biura Prasowego).
 • Stowarzyszenie prowadzi serwer narzędziowy w OVH, na którym znajduje się ok. 40 kont indywidualnych, kilka wiki, kilkanaście list dyskusyjnych, strona startowa Wiki Lubi Zabytki, strona startowa Wiki Lubi e-podręczniki, blog ogólny Stowarzyszenia, oraz ma również serwer wirtualny w firmie az.pl, który służy głównie jako serwer pocztowy do kont e-mailowych w domenie wikimedia.pl: Adresy e-mail.
 • Stowarzyszenie opłaca 18 domen internetowych: Nazwy domenowe. W 2014 odeszła jedna domena "Wikisource.pl" i doszła jedna "wikiprzyroda.pl".
 • W 2014 r. zarząd odbył 49 spotkań (w tym 3 na żywo) i jedno za pośrednictwem hangoutu (pozostałe na kanale IRC).

Finanse[edytuj | edytuj kod]

Przychody w 2014[edytuj | edytuj kod]

Źródłami przychodu w 2014, podobnie jak w poprzednich latach były prawie wyłącznie środki z 1% OPP:

Źródło Suma Procent całości Planowane Procent planowanych
OPP[1] 436.124,82 92,91 % 300.000 145,4 %
Inne darowizny 8.822,05 1,88% 10.000 88,2%
Składki 2.264,61 0,48% 2.500 PLN 90,6%
Pozostałe[2] 22.185,55 4,73% nb nb
Razem 469.397,03 100% 312.500 150,2%
Nadwyżka z 2013 203.890,72
Łącznie 673.287,75

Wydatki[edytuj | edytuj kod]

Na co Ile procent Planowane Procent planowanych
Projekty pozyskiwania treści 60.415,94 17,1% - -
Projekty współpracy 10.761,93 3,0% - -
Razem projekty wzbogacania 71.177,87 20,1% 200.000,00 35,6%
Na rzecz wolontariuszy 104.065,21 29,6% 180.000,00 55,1%
Promocja 33.696,10 9,5% - -
Promocja treści edukacyjnych 9700 2,7% - -
Promocja razem 43.396,10 12,2% 130.000,00 33,4%
Koszty administracyjne[3] 104.763,02 29,6% 110.000,00 95,2%
Inne 29 523,83[4] 8,5% nb nb
Razem 352 926,03 100 % 620.000,00 56,9%

 1. Wpływy z 1% + odsetki z lokat na koncie OPP
 2. Zwroty nadpłat i zaliczek, różnice kursowe, oraz grant WMF na konferencję CEE
 3. Płace, biuro, domeny, serwer, delegacje itp
 4. Głównie stypendia na CEE meeting finansowane z grantu WMF + różnice kursowe i zaległości płatnicze z zeszłego roku

 • Nadwyżka przychodów nad wydatkami w 2014: 320.361,72 PLN

Stan kont na 31.12.2014[edytuj | edytuj kod]

Konto OPP: 495.676,35 zł
Lokata OPP: 400.000,00 zł
Razem OPP: 895 676,35 zł
Konto ogólne: 54 041,49 zł
Razem łącznie: 949 717,84 zł

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Podobnie jak w poprzednim roku, działalność Stowarzyszenia koncentruje się w pięciu obszarach:

 • pozyskiwania treści dla serwisów Wikimedia
 • współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania treści (GLAM)
 • organizowania i pozyskiwania wolontariuszy dla tych serwisów
 • promocji wizerunkowej tych serwisów
 • działania na rzecz promocji generowania otwartych treści edukacyjnych

Projekty pozyskiwania nowych treści[edytuj | edytuj kod]

Wikiekspedycje - Budżet - 8 988,54 PLN
Część uczestników zakładach PESA w Bydgoszczy
Wikiekspedycje są prowadzone przez Stowarzyszenie od ponad 6 lat. W 2014 w stosunku do poprzednich lat zmniejszyła się skala tradycyjnych ekspedycji, głównie ze względu na brak chętnych wolontariuszy. Z 3. planowanych grup, ostatecznie tylko jedna zdołała się zorganizować pod przywództwem kol. Zibiego. Grupa ta, licząca 4 osoby, podróżowała samochodem i rowerami po województwie lubelskim przez 10 dni, odwiedzając około 200 małych miasteczek i wsi. Grupa ta załadowała 2 547 zdjęć do Wikimedia Commons: [1].
Większy niż spodziewany efekt przyniosła natomiast ekspedycja kolejowa, która była prowadzona we współpracy z Fundacją PKP. Była ona zorganizowana w formie podróży głównego koordynatora (Travelarza), który podróżował bez przerwy przez 20 dni i dołączali do niego na od kilku do 10 dni pozostali uczestnicy. Ogółem w ekspedycji uczestniczyło 7 osób, które łącznie załadowały do Wikimedia Commons 1 116 plików. [2]
Wiki Lubi Zabytki - budżet - 23 599,40 PLN
Zwycięskie zdjęcie aut:Piotrekok 1602
Wiki Lubi Zabytki 2014 było czwartą edycją tego konkursu. W 2014 zajęliśmy drugie miejsce w liczbie załadowanych zdjęć spośród wszystkich krajów uczestniczących w Wiki Loves Monuments. 587 uczestników konkursu załadowało 45 257 zdjęć do Wikimedia Commons. Było to nieco mniej niż w zeszłym roku. Nowością była klikalna mapa zabytków, oraz przejście na unikalne numery rejestrowe, oparte na danych dostarczonych przez głównego patrona konkursu: Instytut Dziedzictwa Narodowego. Tak jak w zeszłym roku przy okazji konkursu współpracowaliśmy też z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi, co zaskutkowało kilkoma lokalnymi przedsięwzięciami (fotowycieczki, warsztaty ładowania zdjęć i lokalne konkursy). Konkursu, tak jak w poprzednim roku został zakończony uroczystym rozdaniem nagród, które miało miejsce w grudniu, w Warszawie. Więcej informacji: Strona w Wikipedii.
Wiki Lubi e-podręczniki - budżet 3 450,00 PLN
Celem konkursu było wyszukanie, modyfikacja oraz stworzenie od nowa ilustracji do e-podręczników tworzonych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz jednocześnie wzbogacenie zasobów projektów Wikimedia o edukacyjne materiały ilustracyjne powiązane tematycznie z programem nauczania w polskich szkołach publicznych. W konkursie uczestniczyło 27 osób, które łącznie załadowały lub wskazały ponad 2000 plików, które zapełniły ok 85% tematów zgłoszonych przez autorów podręczników. Więcej na ten temat w Wikipedii: [3].
Kolędy Polskie II - Budżet 13 792,00 PLN
"Gore gwiazda Jezusowi, zobacz autorów
Kontynuacja projektu z zeszłego roku. Nagrania te zostały wykonane przez studentów Akademii Muzycznej w Warszawie w Studio Acantus i załadowane do Wikimedia Commons na licencji CC-BY. Kolędy zostały nagrane w formie śpiewu z podkładem, samego podkładu w formacie ogg i zapisu aranżacji podkładu w formacie midi. Patrz: opis projektu i Kategoria w Commons. W 2014 nagrano 7 kolejnych kolęd.
Industriada 2014 - Budżet - 10 136 PLN
Projekt polegał na aktywnym uczestnictwie w festiwalu "Industriada 2014", w ramach którego uczestnicy zwiedzają zabytki industrialne województwa śląskiego. W projekcie brało udział 5 wikipedystów z Polski, 3 z Niemiec, 2 z Czech i jeden ze Słowacji, którzy wspólnie załadowali 449 zdjęć do Wikimedia Commons. [4]. Więcej na ten temat: Industriada 2014.
Konkurs Bocianie Gniazda - Budżet - 450 PLN
Konkurs był organizowany wspólnie z OpenStreetMap Polska. Celem konkursu było stworzenie ogólnopolskiej bazy oraz interaktywnej mapy gniazd bocianich z dokładnymi koordynatami opublikowanej na wolnej licencji. Od uczestników oczekiwano jako dowodów istnienia gniazd własnoręcznie wykonanych zdjęć, załadowanych do Wikimedia Commons, których załadowano łącznie ok ? (...). Stowarzyszenie ufundowało 2 i 3 nagrodę w tym konkursie. Oficjalna strona, Mapa gniazd.
Voice Intro Project - Budżet - bezkosztowo
Projekt polega na nagrywaniu głosów znanych osób (różnego rodzaju wypowiedzi). Projekt jest prowadzony przez Borysa Kozielskiego. Jak dotąd załadowano do Commons 8 głosów [5]

Projekty współpracy GLAM[edytuj | edytuj kod]

Projekty kontynuowane[edytuj | edytuj kod]

Współpraca z AGAD - budżet 0 PLN
Współpraca z Archiwów Głównym Akt Dawnych rozpoczęła się jeszcze w 2012 r, w 2013 podpisano formalną umowę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Współpraca polega na skanowaniu i wysyłce do Commons wybranych dokumentów historycznych. Do końca 2013 r. załadowano 1211 plików, a do końca 2014 1 395 plików. Skanowaniem i wysyłką zajmują się głównie członkowie Stowarzyszenia Archivum Patriae. Opis współpracy w Commons: [6].
Współpraca z Senatem RP - budżet 0 PLN
Współpraca z Senatem RP rozpoczęła się w maju 2013. Polega ona na wysyłce do Commons wybranych zdjęć z archiwum Kancelarii Senatu RP. Zdjęcia są ładowane w maksymalnej rozdzielczości aparatów cyfrowych. Przedstawiają głównie polskich i zagranicznych polityków. Ładowane są w tygodniowych cyklach, w paczkach po kilkanaście-kilkadziesiąt sztuk. Do końca 2014 załadowano 1 194 zdjęć i uzyskano zgodę na 236 wcześniej załadowanych. Opis projektu na Commons: [7].

Projekty rozpoczęte w 2014 r[edytuj | edytuj kod]

Afisz z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja
Archiwum Państwowe w Poznaniu - budżet 0 PLN
10 lipca 2014 r., Archiwum Państwowe w Poznaniu i Stowarzyszenie Wikimedia Polska podpisało porozumienie o współpracy, na mocy którego na serwerach Wikimedia Commons są umieszczane pliki zawierające zeskanowane obrazy materiałów archiwalnych z zasobu poznańskiego Archiwum. Do końca 2014 r. załadowano 617 plików. Opis współpracy [8].
Wiki Lubi Wildę - budżet - 1864,13 PLN
Pod koniec 2013 roku przystąpiono do realizacji projektu mającego na celu wzbogacenie haseł i materiałów multimedialnych dotyczących poznańskiej dzielnicy Wilda oraz promocję Wikipedii i zdobycie nowych edytorów. Projekt jest organizowany przy wsparciu lokalnej społeczności, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie i Fundacją SPOT. Zorganizowano kilka wikiwarsztatów edytowania Wikipedii oraz kilka plenerów fotograficznych. W sumie załadowano 394 pliki i napisano, bądź znacząco rozwinięto 6 artykułów. Planowane jest też zawieszenie kilkunastu tabliczek z QR-kodami na wybranych zabytkach. Więcej na ten temat: Wiki Lubi Wildę.
Koordynatorka GLAM - budżet 8 897,8 PLN
Od 1 października 2014 zatrudniono na umowę-zlecenie koordynatorkę projektów GLAM - Martę Moraczewską. Do końca 2014 zrealizowała ona, przy wsparciu wolontariuszy:
 • Utworzenie Wikiprojektu GLAM w Wikipedii i zapełnienie go treścią
 • Przygotowanie listów i ulotek promocyjnych, które rozesłano do 12 wyselekcjonowanych instytucji GLAM
 • Przygotowanie wniosku grantowego dla projektu "Rok Obrzędowy z Wikipedią" wspólnie z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (projekt ruszył w 2015 r.)
 • Podpisano porozumienie o współpracy z Narodową Galerią Sztuki "Zachęta" (projekt ruszył w 2015)
 • Podpisano porozumienie o współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury (projekt ruszył w 2015)
 • Nawiązano luźną współpracę z: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Miasta Łodzi i Archiwum Cyfrowym im. J. Burszty.
Więcej w: GLAM#Raporty_z_poprzednich_miesi.C4.99cy

Działania na rzecz wolontariuszy[edytuj | edytuj kod]

Wikigranty - budżet 4974,94 PLN
W 2014 r. trwała kolejna edycja Wikigrantów. W jej ramach przyjęto 63 wniosków na łączną kwotę 14 351,12 PLN. Na koniec 2014 r. zrealizowane były 43 projekty, natomiast do momentu pisania tego sprawozdania (26 maja - już 60), pozostałe były jeszcze realizowane. Łącznie zamknięte projekty z 2014 roku przyniosły ponad 7000 załadowanych zdjęć, 8 fotoreportaży w Wikinews, w Wikipedii napisano, bądź poprawiono 875 artykułów. Spośród niezakończonych projektów, 2 projekty związane z Wikisłownikiem mają charakter ciągły, a 1 projekt związany z Wikipedią ma charakter długoterminowy. Szczegółowy raport: Wikigranty/2014/raport i Budżet.
Tygodnie Tematyczne - budżet - 305,95 PLN
W ramach istniejącego od 2011 r. Wikiprojektu:Tygodnie Tematyczne, zorganizowano konkurs, w ramach którego osoby, które w danym tygodniu wniosły największy wkład w tworzenie artykułów otrzymują zwrot kosztów nabycia wybranych przez siebie książek lub innych materiałów źródłowych do dalszego edytowania Wikipedii. Do końca 2014 r. wyłoniono 6 kolejnych zwycięzców. Projekt jest kontynuowany w 2015 r. aż do wyczerpania środków. Więcej na ten temat: Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne.
Konferencja Wikimedia Polska 2014 - budżet - 51 936,35 PLN
Jest to doroczna konferencja ogólnopolska dotycząca Wikipedii i jej projektów siostrzanych. W trakcie konferencji odbywa się też zawsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W 2014 Konferencja odbyła się w Poznaniu, 9-11 maja. Uczestniczyło w niej 84 zarejestrowane osoby (z noclegiem i posiłkiem, w tym 5 z zagranicy: Rosja, Ukraina, Czechy) oraz ok 15 osób "z ulicy". Łącznie odbyło się 11 wykładów/warsztatów/paneli dyskusyjnych. Więcej informacji na stronie konferencji: Konferencja Wikimedia Polska 2014.
Stypendia na Wikimanię 2014 - budżet - 26 517,03 PLN
Stowarzyszenie ufundowało 12 stypendiów dla osób z Polski i 4 dla obcokrajowców (z Armenii, Azerbejdżanu, Ukrainy i Serbii). Wszystkie te osoby uczestniczyły aktywnie w konferencji. Więcej informacji: Wikimania 2014.
Logo CEE Meeting 2014
Wikimedia CEE Meeting - budżet 5300 + Grant WMF
Stowarzyszenie współorganizowało razem z Wikimedia Ukraina, CEE Meeting 2014, który odbył się w Kijowie 18-21 grudnia 2014. Było to spotkanie wikimedian z krajów środkowej i wschodniej Europy. Uczestniczyło w nim 50 osób z 24 krajów. Odbyło się 20 wykładów, warsztatów i sesji panelowych. Stowarzyszenie Wikimedia Polska otrzymało grant z Wikimedia Foundation na opłacenie kosztów podróżnych części uczestników. Z tych środków opłacono podróż 15 uczestników z zagranicy. Ponadto Stowarzyszenie delegowało 4 osoby z Polski na własny koszt oraz ufundowało przejazd dwóm osobom z Białorusi. Z pośród polskich uczestników: wszyscy czworo prowadzili po kilka sesji dyskusyjnych i wygłosili łącznie 7 wykładów.
Grupa ds. badań i rozwoju - budżet - 530,94 PLN
Stowarzyszenie wsparło grupę wolontariuszy rozwijających „zaplecze” techniczne Wikipedii, kwotą 149 USD na zakup dostępu do platformy badawczej umożliwiającej przeprowadzenie ankiety i analizy użyteczności stron pomocy w Wikipedii. Wyniki tych badań zostały przedstawione na spotkaniu grupy w lutym 2015. Więcej na ten temat: Grupa ds. badań i rozwoju.
Wsparcie lokalnych spotkań wikipedystów - budżet ok. 4000 PLN
Stowarzyszenie wsparło finansowo organizację kilku lokalnych spotkań wikipedystów, w tym:
 • 9 spotkań z cyklu WOW (Warszawskie Otwarte Wikispotkania), w których uczestniczyło od 10 do 50 osób: w:Wikipedia:Wikimaraton
 • 4 spotkania z cyklu "Dzień Wikipedii" - (Poznań 2 razy, Katowice, Warszawa), które gromadziły po 12-20 wikipedystów w każdym z tych miast.
Wikiwarsztaty - bezkosztowo
W 2014 r. odbyło się łącznie 16 warsztatów dla różnych grup docelowych. W tym:
 • Dla dzieci z autyzmem w Opolu (13 uczestników)
 • Dla pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej (6 uczestników)
 • Dla pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej
 • Dwudniowe warsztaty dla "Latarników Cyfrowych" (30 uczestników)
 • Cotygodniowe warsztaty dla nastolatków we współpracy z WikiRadiem
 • I wiele innych - ich pełna lista jest na stronie: Wikiwarsztaty
Konferencje - budżet - ok 10 500 PLN

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli na koszt Stowarzyszenia w następujących pozostałych konferencjach:

 • Michał Buczyński i Dariusz Jemielniak: "WMF workshop for chapter boards members", Londyn, 1-2 marca 2014; Dariusz Jemielniak pełni na tym spotkaniu rolę jednego z wykładowców.
 • Tomasz Ganicz i Marek Stelmasik: "Wikimedia Conference in Berlin" , 11-13 kwietnia 2015, Marek Stelmasik prowadził wykład o Wikigrantach.
 • Juliusz Zieliński: "Wikimedia Ukraine Conference", 26-27 lipca 2014 w Kijowie na którym poprowadził wykład o strukturze Wikimedia Polska.
 • Janusz Dorożyński: "Wiki-conference", 13-14 września 2014 w Moskwie - poprowadził dwa wykłady
 • User:KuboF: "Arkones 2014" w Poznaniu (26-28 września) - wykład o Wikipediach Esperanto, czeskiej i polskiej.
 • Marek Stelmasik: "International Wikinomics Conference" 17 października 2014 - wykład o projektach Wikimedia
 • Szymon Grabarczuk i Wojciech Pędzich: Seminarium "Prawo i Ekonomia" w Grudziądzu (24-25 listopada) - wystąpienie o źródłach finansowania Stowarzyszenia.

Działania promocyjno/wizerunkowe[edytuj | edytuj kod]

Wystawa Wiki Lubi Zabytki w Warszawie, aut. Masti
Wystawy POTY i Wiki Lubi Zabytki - budżet - 3 846,10 PLN
Od 2011 r. po kraju jeździ wystawa najlepszych zdjęć z Wikimedia Commons, które zostały wybrane w konkursie "Picture of the Year". Wystawa składa się z 26 plansz A0/A1 wykonanych z tworzywa sztucznego, na których w sposób trwały naniesione zostały wyróżnione fotografie. W 2014 wystawa była prezentowana w 6 miastach: Dąbrowa Górnicza, Sędziejowice, Gliwice, Zduńska Wola, Sieradz i Piotrków Trybunalski. Podobny charakter ma wystawa "Wiki Lubi Zabytki", na którą się składa 36 zdjęć na planszach w formacie A1, które pochodzą z konkursu WLZ. Wystawa była w 2014 prezentowana w 8 miastach w Polsce. Obu wystawom towarzyszą też często prelekcje i warsztaty.
Stoisko promocyjne na Wikimanii - bezkosztowo
Stoisko promocyjne na Wikimanii, aut. Adrian Grycuk
W czasie Wikimanii 2014 w Londynie, Stowarzyszenie prowadziło stoisko promocyjne w ramach tzw. "chapters village". Polskie stoisko było jednym z najbardziej obleganych, głównie dzięki maszynie do robienia buttonów, za pomocą której robiliśmy personalizowane przywieszki. Dzięki temu, że stoisko znajdowało się na ogólnie dostępnym korytarzu "Barbican Centre", odwiedziły go, oprócz uczestników Wikimanii także liczne grupy Polaków mieszkających w Londynie. Zdjęcia: [9]
Kierownik biura Prasowego i nowy rzecznik prasowy - budżet 10 250 PLN
Od października 2014 Stowarzyszenie zatrudnia na umowy-zlecenia: Kierowniczkę Biura Prasowego (Natalię Szafran-Kozakowską) oraz Rzecznika Prasowego: Krzysztofa Machockiego, którzy wspólnie odpowiadają za działania promocyjno/wizerunkowe Stowarzyszenia i projektów Wikimedia na terenie Polski. Praca Rzecznika koncentruje się na bezpośredniej współpracy z mediami (wysyłka ogłoszeń, odbieranie telefonów, występowanie w mediach), zaś praca Kierowniczki na gromadzeniu informacji, zarządzaniu profilami w mediach społecznościowych, przygotowywaniu oświadczeń i materiałów promocyjnych). Więcej informacji w sprawozdaniach: kierownik biura, rzecznik prasowy.
Materiały promocyjne - budżet - 19 600 PLN
Wyprodukowano:
 • Wydano 400 płyt CD z bajkami Artura Oppmana, nagranymi w 2013 r. przez Studio Accantus, jako rodzaj gadżetu promocyjnego.
 • 260 koszulek z logo Wikipedii, 50 z logo Wiki Lubi Zabytki
 • 2000 zakładek promocyjnych zachęcających do edytowania Wikipedii.
 • 2000 pocztówek ze zdjęciami, które wygrały konkurs Wiki Lubi Zabytki
Wszystkie te materiały były wysyłane w paczkach dla wolontariuszy w całym kraju, którzy potrzebowali je do prowadzenia warsztatów i innych form promocji projektów Wikimedia, a także przy nawiązywaniu współpracy z instytucjami GLAM oraz na stoiskach promocyjnych oraz do darczyńców Stowarzyszenia.

Działania na rzecz promocji generowania otwartych treści edukacyjnych[edytuj | edytuj kod]

Dzień Domeny Publicznej - budżet 1200 PLN
Stowarzyszenie jak co roku współorganizowało Dzień Domeny Publicznej, który odbył się 17 stycznia 2015 w Zachęcie w Warszawie. W tym roku Dzień był poświęcony problemowi utworów osieroconych w tym w szczególności filmom. W wydarzeniu uczestniczyło ok 100 osób. Więcej na ten temat: [10].
Koalicja Otwartej Edukacji - bezkosztowo
Stowarzyszenie pozostaje z najbardziej aktywnych uczestników Koalicji Otwartej Edukacji, która zrzeszała na koniec 2014 r. 31 instytucji edukacyjnych i organizacji pozarządowych. Oprócz wspomnianego Dnia Domeny Publicznej, KOED zorganizował kilka szkoleń w całym kraju, których jednym z elementów jest też informowanie o zasadach działania projektów Wikimedia. Ponadto KOED stale monitoruje i opiniuje zmiany legislacyjne w zakresie regulacji dotyczących prawa autorskiego i około-internetowych. Więcej o KOED: [11].
The Free Knowledge Advocacy Group EU - budżet 8 500 PLN
Stowarzyszenie przystąpiło 15 kwietnia 2014 do "Free Knowledge Advocacy Group EU" [12], prowadzonej przez kilkanaście lokalnych organizacji Wikimedia z krajów Unii Europejskiej. Grupa zajmuje się monitorowaniem i wpływaniem na zmiany legislacyjne zachodzące na poziomie parlamentu i komisji UE. Grupa podejmowała aktywne działania w zakresie prac nad dyrektywą o utworach osieroconych, nad planami zmian w dyrektywie harmonizującej prawo autorskie, zwłaszcza w zakresie prawa panoramy i zasad dostępu do utworów i baz danych tworzonych za pieniądze podatników. Ponadto Stowarzyszenie wsparło finansowo utrzymanie biura koordynatora grupy w Brukseli kwotą 2000 EUR.

Podsumowanie[edytuj | edytuj kod]

Porównując plany przyjęte na Walnym w Poznaniu, 10 maja 2014 z tym co się udało zrealizować, można stwierdzić, że:

 1. Zrealizowane zostały prawie wszystkie plany w zakresie pozyskiwania nowych treści, tj. Wikiekspedycje, Konkurs Wiki Lubi Zabytki, Konkurs Wiki Lubi epodręczniki i Wikigranty. Z różnych przyczyn częściowo został zarzucony projekt Wiki Lubi Wildę, natomiast ponadprogramowo zrealaizowano projekty: Kolędy Polskie II, Industriada 2014, Konkurs Bocianie Gniazda, rozpoczęto projekt Voice Intro Project.
 2. Ze względu na znaczy rozwój w obecnym raporcie wydzielono sekcję projektów GLAM. Zgodnie z założeniem na jesieni 2014 zatrudniono GLAM koorydynatorkę, która kontynuowała opiekę nad wcześniej rozpoczętymi projektami (AGAD, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Senat RP), utworzyła Wikiprojekt:GLAM w Wikipedii, przygotowała materiały promocyjne i rozpoczęła aktywną akcję poszukiwania nowych partnerów, która przyniosła widoczne rezultaty już w początku 2015 r.
 3. W zakresie projektów wspierających wolontariuszy - zostały zrealizowane wszystkie planowane, tj: Wikigranty, Konferencja Wikimedia Polska, współorganizacja spotkania CEE, stypendia na Wikimanię i wspieranie lokalnych spotkań wikipedystów. Ponadto uruchomiono nowe projekty: konkurs w ramach Tygodni Tematycznych oraz wsparcie dla Grupy ds. badań i rozwoju.
 4. W ramach działań promocyjno/wizerunkowych również zostały zrealizowane wszystkie planowane zadania: kontynuacja wystaw POTY/WLZ, Wikiwarsztaty, produkcja i dystrybucja gadżetów promocyjnych. Ponadto podjęto decyzję o zatrudnieniu pary pracowników promocyjno/wizerunkowych: rzecznika prasowego i kierownika biura prasowego.
 5. Przychody Stowarzyszenia ponownie zostały zrealizowane z nadwyżką ponad 50% w stosunku do planów (planowane 312 500 PLN, zrealizowane: 469 397,03 PLN), ponownie głównie dzięki większym niż zakładane przychodach z 1% OPP. Natomiast planowane wydatki (620 000 PLN) zostały zrealizowane tylko w 57% (352 926,03 PLN), w związku z czym rok bilansowy ponownie zakończył się nadwyżką, która łącznie z nadwyżkami skumulowanymi z poprzednich lat dała dodatni wynik finansowy w kwocie 320 361,72 PLN, choć w porównaniu z rokiem poprzednim margines różnicy między przychodami i kosztami zmniejszył blisko o połowę.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]