Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-44/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-43 UZ 2016-45


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 44/2016

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 15 listopada 2016 roku


w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM


Zakres obowiązków koordynatorki GLAM

 • nadzór nad trwającymi już projektami współpracy;
 • udzielanie wsparcia i rozwiązywanie problemów techniczno–organizacyjnych związanych z projektami GLAM;
 • działania promocyjne wokół projektów GLAM-WIKI;
 • aktywne inicjowanie współpracy z nowymi instytucjami GLAM, w tym:
  • poszukiwanie nowych instytucji, z którymi warto nawiązać współpracę poprzez wysyłkę listów, maili, kontakty telefoniczne i na żywo;
  • negocjowanie i organizowanie współpracy, pomoc w definiowaniu kształtu, zakresu i czasu trwania projektów;
  • przygotowywanie nowych folderów i broszur informacyjnych w miarę potrzeb kolejnych projektów;
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników nowych instytucji;
 • koordynacja współpracy z wolontariuszami i pracownikami współpracującymi z instytucjami GLAM, w tym:
  • prowadzenie i dalsze rozwijanie Wikiprojektu:GLAM w Wikipedii;
  • rozwijanie i porządkowanie struktury projektów w Wikimedia Commons;
  • stworzenie bazy danych wikipedystów zainteresowanych tematyką współpracy z instytucjami GLAM i zachęcanie ich do udziału w istniejących projektach współpracy;
  • wspieranie wikipedystów w kontaktach z instytucjami GLAM inicjowanymi przez nich samych;
  • wspieranie realizacji trwających projektów zgodnie z ich założeniami;
 • raportowanie stanu współpracy z instytucjami GLAM Zarządowi Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
 • wsparcie organizacji imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.