Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-37

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2018-36 UZ 2018-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2018

z dnia 19 czerwca 2018 roku


w sprawie zwiększenia środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych (UZ 3/2018)


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększa o 5000 PLN środki przyznane na podstawie uchwały UZ 3/2018 na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2018 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosó 7/0/0