Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-15

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-14 UZ 2019-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2019

z dnia 5 marca 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5600 PLN na opracowanie raportu zawierającego ustalenia dotyczące prawidłowości sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia za rok 2018, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska przekazanym w uchwale UKR 2019-2 i dalszymi informacjami. Zarząd przyjmuje do wiadomości, że wykonawca badania wskazany zostanie przez Komisję Rewizyjną. Jednocześnie zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0