Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-20

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-19 UZ 2019-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2019

z dnia 26 marca 2019 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 60000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 roku we Wrocławiu. W ramach przyznanej kwoty Zarząd przeznacza do 5000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów, oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Dofinansowanie dojazdu i zwolnienie z dotacji przyznawane jest na uzasadniony wniosek uczestnika. Otrzymać mogą je osoby w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowanie dojazdu obejmuje dojazd środkami komunikacji zbiorowej (pociąg, PKS itp. w przypadku PKP obowiązuje klasa 2.). Dojazd samochodem dofinansowany jest wyłącznie w przypadku, w którym samochodem jedzie co najmniej 3 uczestników konferencji. Wniosek z uzasadnieniem musi być przysłany nie później niż 7 dni przed konferencją na adres wojciech.pedzich@wikimedia.pl. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0