Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-50

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Left simple arrow - black.svg UZ 2019-49 Ic reply all 48px.svg UZ 2019-51 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 50/2019

z dnia 8 października 2019 roku


w sprawie delegacji na coroczne spotkanie prezesów organizacji Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Michała Buczyńskiego na coroczne spotkanie prezesów zarządów organizacji partnerskich Wikimedia i przeznacza kwotę 4500 zł na pokrycie kosztów wyjazdu, ustanawiając Michała Buczyńskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały.