Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-51

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-50 UZ 2019-52


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 51/2019

z dnia 8 października 2019 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego 2020


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 38 000 zł na organizację Zlotu Zimowego 2020, który odbędzie się w Iławie w dniach 24-26 stycznia 2020. W ramach ww. kwoty Zarząd przeznacza do 2000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży lub zwolnienie z darowizn na udział w Zlocie tym członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, którzy uzasadnią niemożność pokrycia tych kosztów z własnych środków. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami Zarządu opisanymi na stronie "Rozliczenie kosztów wyjazdu", przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały.