UZ 2019-63/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-62 UZ 2019-64


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 63/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 8 grudnia 2019 roku


w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora ds. operacyjnych


Zakres usług:

 1. zarządzanie pracownikami na poziomie operacyjnym,
 2. współpraca z członkami zarządu w zakresie zarządzania domenami działalności,
 3. wspieranie zarządu w zakresie zarządzania zmianami organizacyjnymi,
 4. stworzenie procesów oraz zarządzanie procesami i projektami w zakresie:
  1. komunikacji pomiędzy pracownikami oraz w zespołach złożonych z pracowników i wolontariuszy,
  2. zarządzania zadaniami (w tym weryfikacji postępów) i delegowania zadań,
  3. onboardingu i offboardingu pracowników i wolontariuszy,
  4. zapewnienia zarządowi i pracownikom stałego dostępu do przetworzonych danych na temat efektów działalności Stowarzyszenia, stanu wykorzystania budżetu, stanu wykonywania strategii i innych,
 5. implementacja systemu zarządzania danymi i kontaktami (CRM), w tym doradztwo technologiczne w zakresie konfiguracji i wdrożenia CRM,
 6. wsparcie pracowników w zakresie budowania zespołów wolontariuszy,
 7. poprawa efektywności (wyników działań) pracowników i wolontariuszy, w tym przez priorytetyzację zadań,
 8. sporządzenie dokumentacji w zakresie zbudowanych procesów,
 9. rekrutacja pracowników i wolontariuszy (w tym tworzenie profilów nowych ról oraz sourcing),
 10. szkolenie pracowników i wolontariuszy, m.in. w zakresie zarządzania czasem i zawierania kontraktów w zespołach,
 11. czuwanie nad zgodnością motywacji i priorytetów pracowników z wartościami, misją i strategią Stowarzyszenia,
 12. inicjowanie projektów fundraisingowych, pozyskiwanie funduszy, grantów, partnerów,
 13. optymalizacja i kontrola kosztów bieżących, przegląd zgodności dokumentów wewnętrznych z prawem pracy i prawem o stowarzyszeniach, weryfikacja prawnych możliwości optymalizacji procesów biurowych,
 14. reprezentacja pracowników Wikimedia Polska przed polską i międzynarodową społecznością Wikimedia,
 15. stworzenie szkieletu strony internetowej z wykorzystaniem kodu źródłowego strony dostępnej pod adresem https://wikimediafoundation.org,
 16. zgłaszanie odnotowanych potrzeb sprzętowych pracowników oraz biura Stowarzyszenia,
 17. powierzanie mienia Stowarzyszenia pracownikom Stowarzyszenia oraz odbiór mienia powierzonego od byłych pracowników Stowarzyszenia,
 18. zgłaszanie rekomendacji w zakresie dalszej poprawy zarządzania.