UZ 2019-63

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2019-62 UZ 2019-64


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 63/2019

z dnia 8 grudnia 2019 roku


w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora ds. operacyjnych

Postanawia się zawrzeć umowę o współpracy na czas określony (od dnia przyjęcia uchwały do końca listopada 2020 roku) z Łukaszem Garczewskim prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą pod firmą "Phareios Łukasz Garczewski".

Łukasz Garczewski będzie pełnił stanowisko dyrektora ds. operacyjnych w wymiarze odpowiadającym 3/4 etatu, z zakresem obowiązków określonym w załączniku.

Wynagrodzenie ustala się na kwotę do 100 tys. zł brutto (ogółem, w skali całego czasu trwania umowy), przy czym w okresie pierwszych 4 miesięcy wynagrodzenie miesięczne będzie wynosiło 6775,00 (słownie: sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) zł brutto, a w okresie następnych 8 miesięcy – 10400,00 (słownie: dziesięć tysięcy czterysta) zł brutto.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.