Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2020-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2020-1 UZ 2020-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2020

z dnia 7 stycznia 2020 roku


w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Port 110 przy ul. Konstytucji 3 Maja 7, 14-200 Iława, na dzień 25 stycznia 2020 roku, o godz. 13:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
  2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
  3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
  4. Dyskusja i głosowania nad zmianami statutu oraz nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu
  5. Dyskusja nad planem budżetowym i przyjęcie planu budżetowego Stowarzyszenia na 2020 rok

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0