UZ 2020-3

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2020-2 UZ 2020-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2020

z dnia 21 stycznia 2020 roku


w sprawie zmiany budżetu Zlotu Zimowego 2020


W związku z większym niż zakładane zainteresowaniem polskiej społeczności Wikimedia udziałem w Zlocie Zimowym (dalej: impreza) oraz w celu zgrupowania całości kosztów imprezy w jednej kategorii,

zarząd zwiększa ustalony w UZ 2019-51 budżet imprezy o kwotę 5500 zł, to jest ustala całkowity budżet imprezy w wysokości 43500 zł.

Jednocześnie zarząd ustala, że koszty bezpośrednio powiązane z imprezą – w szczególności koszty dojazdu, noclegu oraz udziału w imprezie pracowników oraz członków zarządu – będą finansowane z budżetu imprezy.