UZ 2020-6

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2020-5 UZ 2020-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2020

z dnia 4 lutego 2020 roku


w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania umów o wolontariat


Udziela się samodzielnych pełnomocnictw do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów o wolontariat, w tym nieodpłatnych umów mieszanych z elementami umowy o wolontariat, następującym osobom:

  1. Łukaszowi Garczewskiemu - pełnomocnictwo jest udzielone na czas trwania umowy o współpracę,
  2. Michałowi Buczyńskiemu oraz Szymonowi Grabarczukowi - pełnomocnictwa są udzielone na czas pełnienia funkcji członka zarządu.

Pełnomocnictwa obejmują prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pod warunkiem istnienia pomiędzy substytutem a Stowarzyszeniem umowy o pracę, zlecenia, świadczenia usług lub członkostwa substytuta w zarządzie Stowarzyszenia.