Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2020-7

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2020-6 UZ 2020-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2020

z dnia 25 lutego 2020 roku


w sprawie planu budżetowego na rok 2020


§1

Zarząd uchwala plan budżetowy na rok 2020 według poniższych założeń:

 1. Prognozowane przychody ogółem: 1 134 500 zł
 2. Planowane wydatki ogółem: 1 180 500 zł, w tym:
  1. Pozyskiwanie treści: 169 000 zł
  2. Wsparcie społeczności: 304 500 zł
  3. Edukacja: 105 500 zł
  4. Komunikacja i promocja: 77 500 zł
  5. Biuro, administracja i zarządzanie: 267 500 zł
  6. Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego: 119 500 zł
  7. Wydatki opcjonalne: 137 000 zł
§2

Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały zawiera:

 1. wykaz prognozowanych przychodów i planowanych wydatków z podziałem na kategorie,
 2. wskazanie pracowników upoważnionych do dokonywania wydatków w porozumieniu z Dyrektorem ds. Operacyjnych oraz odpowiednim członkiem Zarządu.
§3

Wydatki niemieszczące się we wskazanych w załączniku nr 1 kategoriach oraz przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wymagają uzyskania uprzedniej zgody Zarządu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0