Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2020-8

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2020-7 UZ 2020-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2020

z dnia 20 marca 2020 roku


w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w siedzibie Fundacji Centrum Cyfrowe przy ul. Chmielnej 24/2, 00-020 Warszawa, na dzień 4 kwietnia 2020 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie ogłasza się następujący porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
  2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
  3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków
  4. Dyskusja i głosowania nad zmianami statutu umożliwiającymi przeprowadzanie Walnego Zebrania Członków w sposób zdalny

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0