Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2012-10

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Plogi Status wykonany
Opis projektu Sfinansowanie dojazdu, wyżywienia, biletu wstępu i jednego noclegu do Cieszyna na Festiwal Herbaty celem sporządzenia fotorelacji dla Wikinews i zdjęć na Wikimedia Commons.
Uzasadnienie Festiwal Herbaty to polsko-czeskie wydarzenie organizowane przez stowarzyszenie Instytut Herbaty (Čajový institut, o.s.) Nie jest to jakiś bardzo rozchwytywany przez media festiwal - będzie więc zapotrzebowanie na relację z tego wydarzenia, Wikinews może na tym skorzystać. Na rzeczonym festiwalu przygotowano oprócz tytułowej herbaty szereg wykładów, wydarzeń kulturalnych, spotkań z podróżnikami i koncertów.

Jednocześnie wniosek swój motywuję tym, że poprzedni mój wniosek został zaakceptowany przez Komisję jednogłośnie. Projekt ów wykonałem sumiennie, trzymałem się zaproponowanego harmonogramu co do dnia, a kwotę rozliczyłem co do grosza - nie wykorzystałem w sumie nawet całych przyznanych 240 złotych.
Harmonogram realizacji projektu 8-9 czerwca 2012 - pobyt na festiwalu, 10 czerwca 2012 - fotorelacja na Wikinews, 11 czerwca - raport z wykonania projektu.
Kosztorys Dojazd: odległość- ok. 260 km x 2 (powrót) x 0,74 zł (przelicznik na wyjazdy w Stowarzyszeniu) = ok 390 zł. Jeden nocleg: nie mam zielonego pojęcia, wpisuję więc 100 zł, przedstawię oczywiście fakturę więc wtedy się wyjaśni. Wyżywienie: do 60 zł? Bilet: w przedsprzedaży na da dni festiwalu - 25 zł. Całość: do 575 zł.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Pozdrawiam, Plogi (dyskusja) 17:19, 25 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]

Suma 200,00 PLN
Rozliczono 242,72 PLN
Na zebraniu w dniu 30 maja 2012 Komisja (w stosunku 0/5/0 [za/przeciw/wstrz.]) postanowiła nie przyznać dofinansowania na wspomniany wyjazd.

Zarówno we wniosku, jak i w rozmowie podczas obrad Wnioskujący nie przedstawił konkretnych korzyści, jakie projekty Wikimedia mają wynieść z realizacji grantu. Brak programu festiwalu na 10 dni przed jego rozpoczęciem, tym bardziej stawia pod znakiem zapytania przydatność wyjazdu. Doceniamy chęć przygotowania reportażu na Wikinews, jednak grant w tej wysokości powinien też oznaczać wzbogacenie projektów Wikimedia, choćby przez wartościowe ilustracje w Commons.

Dziękujemy za zgłoszenie. W imieniu Komisji, Rdrozd (dyskusja) 22:18, 30 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]


Na zebraniu w dniu 6 czerwca 2012 Komisja (w stosunku 3/0/0 [za/przeciw/wstrz.]) po rozpatrzeniu odwołania od poprzedniej decyzji do Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, a następnie skierowanego do Komisji Wikigrantów w celu ponownego rozpatrzenia, postanowiła przyznać dofinansowanie na wspomniany wyjazd, pod warunkiem redukcji kosztów całkowitych do max 200 zł.

Komisja podkreśla, że pierwotny koszt wyjazdu jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do korzyści dla projektów Wikimedia. Jednocześnie Komisja pragnie zauważyć, że brak zdjęć w artykule Wikipedii nie oznacza ich braku w Wikimedia Commons, co w tym przypadku zachodzi dla zespołu Dva.

Dofinansowaniu podlega transport koleją (2 klasa, osobowy), bilet wstępu, 1 nocleg oraz wyżywienie (20 zł dieta dzienna + zwrot do 20 zł za obiady po przedstawieniu rachunków). W imieniu Komisji, Karol007 dyskusja 23:09, 6 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]

Sprawozdanie użytkownika Data zakończenia trwa
Podsumowanie Komisji Wnioskodawca zamieścił sprawozdanie na tej stronie. W ramach grantu wykonawca sporządził fotoreportaż na Wikinews oraz załadował 159 zdjęć na Wikimedia Commons. Elfhelm (dyskusja) 19:15, 8 sty 2014 (CET)[odpowiedz]


Dyskusja i uwagi
Dobrze, rozumiem i przyjmuję do wiadomości. Jednocześnie chciałbym złożyć kilka wyjaśnień dla osób niezorientowanych bezpośrednio w moim wniosku. Brak programu nie jest winą z mojej strony, a ze strony organizatorów - nie zamieściłem linku, bo go jeszcze zwyczajnie nie ma. Jednocześnie nie mogłem stwierdzić, że moje zdjęcia zilustrują kilka konkretnych artykułów, bo jak już wspomniałem - nie wiadomo kto tam konkretnie będzie.

Rozumiem decyzję i powtarzam, że wszystkie "kontrowersje" nie zaistniały z mojej, a organizatorów winy. Pozdrawiam. Plogi (dyskusja) 16:07, 31 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]

Zamieszczam tutaj treść odwołania, które na wczorajszym Zebraniu Zarząd rozpatrzył i postanowił o przekazaniu do ponownego rozpatrzenia przez Komisję.

Na podstawie Regulaminu (załącznik nr 1) projektu "Wikigrantu" składam odwołanie od decyzji Komisji tegoż projektu z dnia 30 maja 2012 roku. We wstępie chciałbym stwierdzić, że zgadzam się z argumentami przedłożonymi przez Komisję. Od chwili ogłoszenia decyzji przestały istnieć przesłanki, które spowodowały taką a nie inną decyzję.

W przytoczonej we wstępie decyzji argumentowano, że Organizator Festiwalu, na który chcę jechać, nie przedstawił jeszcze programu imprezy. Chciałbym poinformować, że program ten już się pojawił i można go znaleźć w załącznikach (załącznik nr 2) do niniejszego odwołania. W tym programie czytamy, że na Festiwalu gościć będą m.in.: - zespół Dva - nie mający żadnej fotografii w Polskiej Wikipedii (załącznik nr 3), - Vladimír Václavek. Uważam, że program imprezy pozwala udzielić mi dofinansowania na wspomniany wyjazd. W uzasadnieniu odrzuconego wniosku pisano również, że nie przedstawiłem korzyści jakie odbiorą projekty Wikimedia. Uważam to za błędny argument - z przytoczonych przeze mnie chociażby załączników jasno wynika, że oprócz tytułowej relacji na Wikinews, skorzysta też Polska Wikipedia i Wikimedia Commons.

To już poza odwołaniem: uważam, że obie przesłanki, które spowodowały nieprzyznanie mi dofinansowania zniknęły - pojawił się program imprezy i wskazałem konkretnie, które projekty mogą skorzystać. Jednocześnie zwracam uwagę, że zdjęcia mogą się pojawić nie tylko we wskazanych dwóch artykułach w Wikipedii, ale w większej ilości - na tę chwilę nie jestem w stanie stwierdzić, co jeszcze będzie encyklopedycznego do sfotografowania. Tematyka imprezy pozwala jednak domniemywać, ze takie obiekty z pewnością będą na festiwalu obecne. Pozdrawiam, Plogi (dyskusja) 21:00, 6 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]

Dobrze, dzięki :) Plogi (dyskusja) 22:17, 7 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]


Galeria zdjęć na Wikimedia Commons: Wikigranty - Święto Herbaty 2012 (globalne wykorzystanie załadowanych grafik).