Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2017-14

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Travelarz Status odrzucony
Opis projektu Wyjazd na WarsawBUS2017 w Nadarzynie wraz z udokumentowaniem Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia (i przy okazji sąsiadującego nowego podziemnego dworca kolejowego Warszawa Zachodnia wraz z nowym biurowcem PKP S.A. "West Station")
Uzasadnienie Przyznanie wnioskowanego grantu pozwoli mi na wykonanie dokumentacji fotograficznej z WarsawBUS2017 oraz dodatkowo dokumentację dworca autobusowego Warszawa Zachodnia (wraz z sąsiadującymi nowymi obiektami kolejowymi) - spodziewane ok. 200 zdjęć, celem ich publikacji na commons, wykorzystania do fotorelacji na Wikinews oraz do ilustracji artykułów, a także do tworzenia nowych - w tym przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w bibliotece zakładowej PKS Polonus.
Harmonogram realizacji projektu 22-23.03.2017 r. - udział w WarsawBUS2017, fotografowanie eksponowanych pojazdów i sprzętu; wykonanie dokumentacji Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia, wizyta w bibliotece zakładowej PKS Polonus celem pozyskania i utrwalenia materiałów źródłowych do artykułów ma Wikipedii; sfotografowanie sąsiadujących nowych obiektów kolejowych - podziemny dworzec Warszawa Zachodnia i nowy biurowiec PKP S.A "West Station", w ciągu miesiąca po powrocie - publikacja wyników w projektach Wikimedia, napisanie podsumowania i rozliczenia grantu.
Kosztorys 120 zł - przejazdy tam/powrót, 90 zł - 3 diety dobowe, 40 zł - 1 nocleg Suma 250,00 PLN
Komisja rozpoznała wniosek o mały grant na zasadach ogólnych na wniosek jednego z członków Komisji. Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2017 Komisja jednogłośnie (w stosunku 0/5/0 [za/przeciw/wstrz.] przy uwzględnieniu 2 głosów oddanych poprzez e-mail i przy udziale wszystkich członków Komisji) postanowiła nie przyznawać dofinansowania na cel wskazany we wniosku.

Komisja zwróciła uwagę, że cel wskazany we wniosku nie został uzasadniony na tyle, by przemawiał za przyznaniem dofinansowania. W ocenie Komisji proporcje kosztów do potencjalnych efektów kształtują się negatywnie. Należy wskazać, że w Warszawie zamieszkuje wielu aktywnych edytorów, więc pozyskanie materiału fotograficznego nie powinno być problemem. Dodatkowo Komisja z pewną rezerwą podchodzi do deklaracji wnioskodawcy odnośnie ilustrowania i rozbudowywania artykułów. Mimo takich deklaracji przy innych wnioskach wnioskodawca niejednokrotnie ich nie wypełniał, ograniczając się do zebrania dokumentacji zdjęciowej i sporządzenia fotoreportażu na Wikinews, nie dokonywał natomiast faktycznej rozbudowy merytorycznej haseł w Wikipedii przy wykorzystaniu pozyskanych materiałów (por. sprawozdanie w WG 2015-48 i WG 2015-13) ani też deklarowanego ich ilustrowania (por. sprawozdanie w WG 2016-35). Ponadto Komisja miała na uwadze, że przyznała w bieżącym roku wnioskodawcy dofinansowanie na grant WG 2017-9, który nie został dotąd merytorycznie rozliczony (w tym w zakresie ilustrowania haseł w projektach Wikimedia).

Powyższe przemawiało za odrzuceniem wniosku. Jednocześnie Komisja uznała, że również ograniczenie wnioskowanej kwoty nie zmieniłoby jej stanowiska z uwagi na wyżej podniesione kwestie. Elfhelm (dyskusja) 21:39, 20 mar 2017 (CET)[odpowiedz]


Dyskusja i uwagi
  • Z uwagi na złożenie poprzez e-mail stosownych wniosków wniosek zostanie rozpoznany na zasadach ogólnych na posiedzeniu jawnym 20 marca 2017 roku (poniedziałek) godzina 21:00 21:20 (Elfhelm (dyskusja) 11:25, 18 mar 2017 (CET)) na kanale IRC Stowarzyszenia. Elfhelm (dyskusja) 20:48, 15 mar 2017 (CET)[odpowiedz]
  • Moim zdaniem grant jest bezzasadny. Nie widzę sensu, by na targi pod Warszawą jechała specjalnie osoba ze Szczecina i wydawała na ten cel 250 zł z kasy Stowarzyszenia. Na Warsaw Bus 2017 swoje stoisko będzie miał Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Osobiście nie należę do tej organizacji, ale jestem w dobrych relacjach z jej przedstawicielami i po rozmowie z zarządem Klub jest gotowy wykonać zdjęcia ekspozycji i udostępnić je na Commons. Dworzec autobusowy i kolejowy Warszawa Zachodnia może sfotografować w każdej chwili każdy Wikipedysta z Warszawy. Podobnie jest z budynkiem West Station, którego zdjęcie jest już na Commons, a jeśli jest ono niewystarczające, to w odpowiednim miejscu można zgłosić zapotrzebowanie na takie fotografie. Odwiedzić bibliotekę zakładową PKS Polonus to również nie problem, zaś co do relacji na Wikinews, to wielokrotnie w wielu miejscach podnoszono, że jest to projekt bardzo niszowy, wręcz umierający, dlatego relacja z proponowanego wyjazdu nie byłaby ogromną wartością dodaną, a co za tym idzie nie będzie też ogromną stratą. Dyskusyjne jest również zapowiadane przez zgłaszającego grant ilustrowanie artykułów wykonanymi zdjęciami. Takie działanie było zapowiadane m.in. w grancie WG 2016-35 - został on zrealizowany pod koniec września, a kolejna edycja użytkownika na Wikipedii miała miejsce dopiero na początku grudnia i bynajmniej nie dotyczyła ona targów, które grantobiorca odwiedził w ramach wspomnianego grantu. Mamy zatem do czynienia z kłamstwem w sprawozdaniu z tego grantu, gdyż żadne zdjęcia z wyjazdu nie zostały w podanym okresie dodane do artykułów na Wikipedii. Wiele do życzenia pozostawia również sposób publikacji zdjęć na Commons przez grantobiorcę - brak szczegółów w nazwach plików, zdawkowe opisy, słaba kategoryzacja. Bardzo proszę Komisję Wikigrantów o rozsądek przy rozpatrywaniu tego i kolejnych wniosków Travelarza. Moim zdaniem cena, jaką Stowarzyszenie od dłuższego czasu płaci za wyjazdy tego użytkownika, jest nieadekwatna do uzyskiwanych efektów. Muri (dyskusja) 11:10, 15 mar 2017 (CET)[odpowiedz]
  • B. nieprzyjemny wpis Muriego Dziewięćdziesiąt Pierwszego. Argumenty w rodzaju że każdy może są oczywiście w zasadzie słuszne tak jak słuszna jest każda figura retoryczna. Ale są warte tylko tyle ile takie, że edytować W. może każdy, bo pisać potrafi każdy. Kopać rowy bezpłatnie potrafi (i fizycznie jest w stanie) praktycznie każdy, ale nie widać tłumów bezpłatnie kopiących rowy. A dalej już tylko gorzej. Pojawiły się dwa bardzo ciężkie zarzuty - o kłamstwie i żerowaniu na stowarzyszeniu (aczkolwiek tu już stwierdzenie jest zawoalowanie pod nieadekwatność kosztów i efektów). Po zapoznaniu się w wnioskiem i sprawozdaniem oświadczam, że pierwsze oskarżenie jest absolutnie bezzasadne i ewidentnie Michałowi należą się co najmniej: odwołanie oskarżenia i przeprosiny (nie mówię już o mocnym postanowieniu poprawy i zadośćuczynieniu). Co do drugiego, to nie jest poparte żadnym zestawieniem z załączonymi opiniami o żerowaniu (lub nieadekwatności) innych niż oskarżyciel osobami. W razie braku zestawienia i innych opinii - patrz wyżej. Ency (dyskusja) 07:57, 19 mar 2017 (CET)[odpowiedz]
  • Nie zamierzam nikogo przepraszać za to, że napisałem prawdę. Użytkownik Travelarz w jednym z poprzednich grantów, a być może takich przypadków było więcej, nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Powtórzę wspomniany już przeze mnie przykład, tym razem przytaczając wpisy samego Travelarza: WG 2016-35 - 22.09.2016 r. - [...] w ciągu 30 dni po powrocie załadowanie zdjęć na Commons i dodanie lub aktualizacja zdjęć w hasłach oraz wykonanie innych niezbędnych edycji, WG 2016-35/sprawozdanie - do 16.10.2016 - załadowanie zdjęć na Commons i dodanie lub aktualizacja zdjęć w hasłach oraz wykonanie innych niezbędnych edycji. Żadne zdjęcie wykonane przez tego użytkownika podczas wyjazdu na targi, który został dofinansowany przez Stowarzyszenie, nie zostało przez niego wykorzystane na Wikipedii w okresie od 22 września do 16 października 2016 - terminu określonego przez samego grantobiorcę. Co więcej, użytkownik w ogóle nie edytował Wikipedii w tym czasie - następny raz Wikipedię edytował dopiero w grudniu i edycje te również nie miały związku z tym grantem. Jest to zatem jawne kłamstwo w sprawozdaniu i nie można mówić, że jest inaczej oraz nie można za takie stwierdzenie wymagać ode mnie przeprosin. Od kilku lat we wnioskach tego użytkownika pojawiają się te same wpisy, ale jak widać nie są one wypełniane, co potwierdza również m.in. uzasadnienie decyzji Komisji pod wnioskiem WG 2015-50. Nie jestem zatem odosobniony w mojej opinii. Travelarz nie wykonuje powierzanych mu zadań należycie, w związku z czym w moim odczuciu nie jest on osobą godną zaufania, a co za tym idzie kolejne jego wnioski nie powinny być rozpatrywane pozytywnie. Podtrzymuję zdanie, że zgłoszona przez niego tym razem chęć pomocy projektowi ponownie wiązałaby się z kosztami nieadekwatnymi do efektów. Jeśli coś może zostać wykonane niewielkim nakładem finansowym bądź całkowicie za darmo, to powinno to być wykonane właśnie w ten sposób, a nie za 250 zł z kasy Stowarzyszenia. Proponuję się zastanowić czy rzeczywiście powodem zgłoszenia jest chęć pomocy projektowi przez wykonanie zdjęć na Commons, czy może darmowa przejażdżka przez pół Polski i udział w targach o tematyce będącej w kręgu zainteresowań użytkownika. Być może Travelarz tak czy siak wziąłby udział w tych targach, ale wówczas musiałby zapłacić za przejazd, nocleg i wyżywienie, a skoro istnieją Wikigranty, to ma możliwość sfinansowania swojego wyjazdu z kasy Stowarzyszenia w zamian za wykonanie i użyczenie fotografii, których wcale nie musi być tyle, ile określono we wniosku, które wcale nie muszą być dobrej jakości orz które, jak pokazuje historia, mogą być zupełnie nieprzydatne bądź niewykorzystane w naszej encyklopedii. Wikipedia jest projektem wolontariuszy, zatem prawdziwy Wikipedysta powinien starać się wzbogacać projekt bezinteresownie przy każdej okazji - ktoś jest gdzieś obecny, fotografuje, publikuje i dodaje bądź aktualizuje zdjęcia. Najłatwiej jest to rzecz jasna robić osobom, które są najbliżej danego wydarzenia. Z tego też powodu Komisja, gdy otrzymuje wniosek jak ten tu dyskutowany, powinna rozważyć czy naprawdę nie ma innej opcji na uczestnictwo w danym wydarzeniu i pozyskanie materiałów z niego - czy nikt z miejscowych nie wybiera się na dane wydarzenie, że trzeba specjalnie "ściągać" kogoś z daleka za niemałe pieniądze z kasy Stowarzyszenia. W tym akurat przypadku wśród Wikipedystów jest osoba miejscowa, która wybiera się na targi - od mojego poprzedniego wpisu zmieniła się bowiem sytuacja i ostatecznie będę na targach obecny osobiście. Mogę opublikować swoje zdjęcia na Commons za darmo, jak na wolontariusza przystało, ale ostateczną decyzję czy na Commons pojawią się płatne zdjęcia Travelarza czy moje darmowe, pozostawiam Komisji. Kończąc - skoro choć jedna osoba ma wątpliwości co do wniosku i jest mowa o żerowaniu, to nie należy jej ignorować czy wymagać więcej podobnych głosów, tylko należy przeanalizować dlaczego taka opinia została w ogóle wygłoszona, bo być może ktoś ma rację i ta jedna osoba dostrzega coś, czego nie widzi lub nie chce widzieć reszta. Muri (dyskusja) 15:15, 19 mar 2017 (CET)[odpowiedz]
  • W pełni popieram to co napisał Muri. Fundowanie komuś wycieczki ze Szczecin do Warszawy, żeby zrobił tam trochę zdjęć to jakiś absurd. Mamy bogaty zasób zdjęć z Warszawy i wielu Wikipedystów w Warszawie, którzy mogą ewentualne braki uzupełnić. Ja wielokrotnie prosiłem warszawskich Wikipedystów o jakieś zdjęcia z Warszawy i nigdy nie było z tym problemu. M.in. prosiłem właśnie o zdjęcia obiektów, które wnioskodawca zamierza przyjechać sfotografować... Therud (dyskusja) 18:07, 19 mar 2017 (CET)[odpowiedz]
  • Jako że zabrałem głos w dyskusji i opowiedziałem się przeciw pozytywnemu rozpatrzeniu tego wniosku oraz dodatkowo zapowiedziałem swą obecność na targach i publikację zdjęć z wydarzenia na Commons, to uznałem, że należy się wszystkim słowo wyjaśnienia. W jednej hali znajdowała się ekspozycja II Międzynarodowych Targów Transportu Publicznego Warsaw Bus 2017, a w sąsiednim budynku Międzynarodowych Targów Transportu, Spedycji i Logistyki MTTSL 2017. Obydwie imprezy były targami branżowymi, ale bynajmniej nie fanowskimi, a biznesowymi. Nie było tam żadnych spektakularnych prezentacji czy premier żadnych modeli autobusów czy samochodów ciężarowych. Na stoiskach eksponowane były natomiast różnego rodzaju części wyposażenia albo oferowane usługi. Towarzyszyły temu wszystkiemu różne konferencje i wystąpienia. Nie były to zatem wystawy, na których można było wykonać niezwykle rzadkie i ważne fotografie w celu ich wykorzystania w projektach Wiki, bo nie dysponujemy artykułami o danych targach (nie są nawet encyklopedyczne) i pojazdach, a artykuły o elementach konstrukcyjnych z pewnością są już wystarczająco zilustrowane. Z tego też powodu mija się z celem publikacja fotografii na Commons już teraz od razu po targach. Gdy pojawi się na nie zapotrzebowanie, wówczas można się do mnie zgłosić i uzupełnię braki. Muri (dyskusja) 19:15, 22 mar 2017 (CET)[odpowiedz]