Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/13 czerwca 2015/Regulamin głosowań tajnych

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin głosowań tajnych na walnym zebraniu Wikimedia Polska

1. Regulamin jest zatwierdzony przez walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w punkcie „Głosowania”

2. Głosy są oddawane na kartach wypełnionych przez upoważnionych do głosowania na podstawie wyświetlonej na ekranie listy kandydatów w formacie: funkcja/organ (prezes, zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński), numer, nazwisko i imię.

3. Głos na kandydata oddaje się przez wstawienie z prawej strony nazwiska i imienia znaku „X”.

4. Można oddać co najwyżej tyle głosów, ile jest miejsc w danym organie.

5. Głos jest nieważny, jeśli:
a. oddano głosów więcej niż jest miejsc w danym organie
b. nie zaznaczona znakiem „X” ani jednego kandydata
c. karta jest skreślona
d. na karcie są inne zapisy niż: funkcja/organ (prezes, zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński), numer, nazwisko i imię oraz znak „X”

6. Podliczenie głosów reguluje statut, w tym że komisję skrutacyjną stanowi prezydium walnego zgromadzenia.

Gdańsk, 13 czerwca 2015 r.