Wikigranty/2021/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
RAPORT
KOMISJI WIKIGRANTÓW

za rok 2021
z dnia 16 lutego 2023 roku

sporządzony w trybie § 7 Regulaminu Wikigrantów

Informacje ogólne

[edytuj | edytuj kod]

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska uchwałą UZ 2021-2 z 2 lutego 2021 roku przeznaczył kwotę do 20 000 PLN na organizację Wikigrantów w roku 2021 (kwota ta została następnie pomniejszona do 15 000 PLN po korekcie budżetu Stowarzyszenia, uchwałą UZ 2021-11 z dnia 17 maja 2021 roku). Wikigranty prowadzone były w oparciu o znowelizowany Regulamin, przyjęty uchwałą UZ 2020-29.

Powołana została Komisja Wikigrantów w składzie: Ankry, Einsbor, Ented, Loraine i Wiktoryn. Skład Komisji nie uległ zmianie w trakcie trwania edycji. Przewodniczącym Komisji wybrany został Ankry.

Kwoty podane w raporcie to kwoty rozliczone.

Opis wniosków w 2021

[edytuj | edytuj kod]
W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji

W 2021 roku złożonych zostało 37 wniosków wobec 27 wniosków w roku 2020. Wnioski złożyło 27 różnych użytkowników (o 9 więcej niż w roku 2020) projektów Wikimedia. 17 osób złożyło po jednym wniosku, a 10 osób złożyło po dwa wnioski.

Komisja przyznała dofinansowanie w 26 przypadkach (70%), 2 wnioski zostały odrzucone (5%), a 8 wniosków (22%) zostało wycofanych przez wnioskodawców. 1 wniosek przekazano do rozpatrzenia w trybie pozyskania dostępu do zasobów online.

Realizowanych projektów było tyle samo co w roku wcześniejszym (po 26).

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji

26 zaakceptowanych i skierowanych do realizacji wniosków dotyczyło następujących projektów Wikimedia (polskojęzycznych – oprócz Commons):

 • Wikipedii – 17 wniosków (głównie zakup pozycji bibliograficznych celem tworzenia oraz rozbudowy artykułów i uzupełniania źródeł w artykułach w Wikipedii);
 • Commons i Wikipedii – 5 wniosków (sfinansowanie dojazdu w miejsca celem zebrania materiału zdjęciowego do wykorzystania przy pisaniu, uzupełnianiu i rozbudowie lub ilustrowaniu artykułów);
 • Commons – 1 wniosek (zakup sprzętu fotograficznego);
 • Wikiźródeł – 2 wnioski (zakup książki lub skanów brakującej strony);
 • Wikisłownika – 1 wniosek (zakup słownika).

Procentowy udział wniosków dotyczących Wikipedii oraz Wikimedia Commons i Wikipedii wśród wszystkich wniosków wynosi 85% i jest nieco wyższy od wyniku z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Nie zgłoszono żadnych wniosków dotyczących mniejszych projektów (np. Wikipodróże, Wikicytaty).

2021 to kolejny rok, w którym nie został złożony żaden wniosek dotyczący mniejszych projektów. Może to znaczyć, że edytorom mniejszych projektów Wikigranty nie są znane, lub nie są one uznawane przez nich za wartościowe wsparcie.

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji

Wnioski, na realizację których Komisja przyznała dofinansowanie, opiewały na kwoty od 3,75 PLN do 1990 PLN. Średnia wartość dofinansowania wyniosła 421,23 PLN, zaś mediana 198,45 PLN. Komisja udzieliła 21 tzw. małych grantów (o szacowanej wartości nie większej niż 500 PLN) i 5 tzw. dużych grantów (o szacowanej wartości wyższej niż 500 PLN). Kwoty w ramach wniosków o duży grant były zazwyczaj zbliżone do jednego z brzegów przedziału kwot, które są rozpatrywane w tej procedurze:

 • 2 wnioski bliskie dolnej granicy (526,09 i 606,50 PLN),
 • 1 wniosek oddalony od granic przedziału (1484,61 PLN),
 • 2 wnioski bliskie górnej granicy (1900 i 1990 PLN).

W porównaniu z rokiem 2020 wzrosła średnia wartość grantu (o 72,79 PLN), natomiast mediana zmniejszyła się (o 21,92 PLN). Maksymalna kwota grantu wyraźnie się zwiększyła – było to spowodowane wzrostem limitu finansowania od początku 2021 roku.

Ogółem Komisja przyznała dofinansowanie w wysokości 10 951,95 PLN. Do dnia sporządzenia raportu (10 lutego 2023) wszystkie wnioski zostały rozliczone. Przyznane dofinansowanie wyniosło 73% limitu ustalonego przez Zarząd, który wynosił 15 000 PLN. Odsetek ten nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Wykonanie i rozliczenie poszczególnych projektów

[edytuj | edytuj kod]

Do 10 lutego 2023 roku wykonane zostały 24 projekty, a 2 projekty były nadal realizowane. Efektem projektów, które oznaczono jako zrealizowane, są:

 • 503 nowe, zaktualizowane, zilustrowane lub rozbudowane artykuły na Wikipedii;
  • w tym 37 artykułów, które w wyniku realizacji wikigrantu zostały wyróżnione jako DA lub AnM;
 • 2211 ilustracji wgranych na Commons;
 • 225 nowych stron w Wikiźródłach;
 • 300 nowych haseł w Wikisłowniku.

Pozostałe informacje

[edytuj | edytuj kod]

Rok 2021 był pierwszym, w którym funkcjonowała podniesiona do 2000 PLN maksymalna kwota grantu. Podniesienie limitu i wnioski o prawie maksymalną kwotę spowodowały zwiększenie się również średniej wartości przyznanego grantu (co może tłumaczyć sytuację, w której mediana się pomniejszyła).

Rok 2021 to też drugi rok funkcjonowania grantów na zakup sprzętu, lecz pierwszy pełny (zezwoliła na nie uchwała zarządu z czerwca 2020). Liczba przyznanych dofinansowań tego rodzaju zwiększyła się i wyniosła 3 (wobec 2 w roku wcześniejszym).

Komisja uważa Wikigranty za istotny i ważny projekt Stowarzyszenia, którego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Komisja zwraca uwagę na brak wniosków dotyczących Wikipodróży, Wikicytatów, Wikibooks oraz Wikinews. Może to oznaczać bądź niską popularność tej formy wspierania społeczności w rzeczonych projektach, bądź niską generalną aktywność w tychże. Komisja zachęca wszystkich edytorów do korzystania z możliwości dofinansowania dostępu do źródeł, a Zarząd i Pracowników Stowarzyszenia do szerszego popularyzowania Wikigrantów w społecznościach.

Komisja dziękuje wnioskodawcom za ich wysiłki i czas poświęcony na rzecz rozbudowy projektów. Członkowie Komisji pozytywnie oceniają współpracę z Zarządem i Pracownikami w zakresie organizacji i rozliczeń grantów, jednocześnie uważają, że Stowarzyszenie powinno położyć większy nacisk na informowanie o projekcie Wikigrantów. Warto zwrócić uwagę, że pomimo takiej samej jak rok wcześniej liczby wniosków, wzrosła łączna kwota przyznanych dofinansowań. Komisja wyraża nadzieję, że w połączeniu z podwyższonym limitem finansowania spowoduje to wzrost zainteresowania tą formą wsparcia w społecznościach Wikimedia.

Raport przyjęty jednogłośnie stosunkiem głosów 5/0/0 [za/przeciw/wstrzymujący się] w głosowaniu poprzez e-mail.