Biuletyn/2019-10

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Subskrybuj!

Biuletyn Wikimedia Polska

numer 10/2019 (28 czerwca 2019)

Wstępniak

Za rok Wikimedia Polska skończy 15 lat. To już poważny wiek. Od naszego powstania zmienił się świat, zmieniła się społeczność, zmieniły się skala i zakres naszej pracy. Ostatnio uważnie przyglądamy się też sobie i częścią tego procesu jest przyglądanie się naszemu statutowi. Dużą część tego numeru biuletynu zajmuje wprowadzenie do dyskusji nad zmianami statutowymi. Zachęcam do zapoznania się, wyrobienia sobie opinii i włączenia się w dyskusję.

Mamy też dla Was historię o uczniach podstawówki w Kartuzach, którzy wzbogacili Wikipedię, o tym, że GLAM to czasem archiwa, a czasami Platon. A także szybki przegląd wyróżnionych i paczka nowości czytelniczych z Wikiźródeł.

To już 10 numer Biuletynu w nowej odsłonie. Po tylu wydaniach na pewno macie już zdanie, coś kochacie, coś Was nudzi, czegoś nie lubicie, czegoś Wam za mało, na coś czekacie niecierpliwie. Biuletyn ukazuje się na stronie wiki, co oznacza dwie rzeczy: możecie brać udział w jego powstawaniu, możecie też zostawiać nam swoje opinie na stronie dyskusji. Do obu aktywności zachęcam. Dajcie znać, czy idziemy we właściwym kierunku!

Wieści ze Stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

Wstęp do kwestii zmian w statucie

Chciałbym, żebyśmy zgodzili się co do kilku spraw. Piszę dlatego, że: po pierwsze, suwerenem Stowarzyszenia są członkowie. Po drugie: Stowarzyszenie powstało oddolnie, ze społeczności, którą charakteryzuje nieufność wobec autorytetów, gdzie deklaratywnie nie ma "elit". W związku z czym zarząd nie może trzymać dla siebie wiedzy co do tego, jak sprawy się mają. Po trzecie, jeżeli zgodzimy się co do tych kwestii, nie będziemy musieli do nich wracać i będziemy mogli przejść do zagadnień, w których podziały nie grożą rozłamem czy "odklejeniem się".

1. Brak zmian w zarządzaniu Stowarzyszeniem jest niemożliwy.
Nie da się odtworzyć warunków, w których wszystko działałoby po staremu. Wszystkim przybywa lat, zmieniają się indywidualne potrzeby, w związku z tym zmienia się organizacja. Nie ma powrotu do czasów młodszych wersji nas samych. Nie ma też możliwości stworzenia starej sytuacji między świeżo zaangażowanymi osobami. To byliby inni ludzie, inne relacje między nimi.
2. Większość członków nie zna codziennego funkcjonowania Stowarzyszenia.
Duża część tylko płaci składki, inna duża część dodatkowo jeździ na spotkania (konferencje, zloty). Na ok. 130 członków jest ok. 20, może 30 osób, które aktywnie, regularnie (!!) się udzielają, np. zareagowały na raport z audytu, wypełniają ankiety, kontaktują się z zarządem i pracownikami.
3. Stowarzyszenie jest zarządzane w sposób bardzo niedoskonały.
Wszystko jest po koleżeńsku, w czasie wolnym, na wiarę że "jakoś to będzie", raczej na bieżąco. Nawet kwestie prawne są załatwiane po linii najmniejszego oporu. Brakuje metodyki, porządku, przewidywalności. Gdyby nie status OPP, nasza organizacja stałaby się, kolokwialnie ujmując, nieogarniętą miniaturką. To bardzo kosztowny "cud", że Stowarzyszenie robi tyle projektów z takim sukcesem.
4. Stowarzyszenie pomaga rozwijać projekty Wikimedia, głównie przez wspieranie społeczności, ale są "ale".
Dopóki większość zarządu stanowią edytorzy, nasz zarząd nie "odklei się" od rzeczywistości, w której żyje społeczność. Inne chaptery to zaliczały - nasz nie. Jednakże zarząd nie może mieć niektórych cech społeczności. Tę różnorodność obie strony powinny znać i szanować.
5. Stowarzyszenie nie działa w próżni.
Działania Stowarzyszenia obserwują nie tylko członkowie czy edytująca społeczność. Na Stowarzyszenie wpływa siła projektów Wikimedia, która jest zależna od różnych czynników. Stowarzyszenie nie ma wpływu na wiele z nich. Nie istnieje ono totalnie wyłącznie dla społeczności.

Zapewne wielu z was woli konkrety: gdzie kliknąć, na co odpowiedzieć, na co zagłosować. Zakładam, że przed listopadem uda się przeprowadzić cywilizowaną akcję wyjaśniająco-angażującą. Kiedy zobaczycie propozycje zarządu co do zmian w statucie, pamiętajcie proszę o tezach, które wymieniłem powyżej.

Dyskusja na temat zmian w statucie Stowarzyszenia

Zarząd poprosił prawników ze współpracującej kancelarii o komentarz dotyczący obecnego statutu Stowarzyszenia, a ci zasugerowali szereg zmian:

Na tej stronie toczy się ożywiona dyskusja, zarówno na temat zmian zaproponowanych przez kancelarię, jak i tych zgłoszonych przez członków i sympatyków Stowarzyszenia dotyczących obecnego statutu, m.in.:

  • Czy członkiem Zarządu może zostać ktoś, kto nie jest członkiem Stowarzyszenia?
  • Czy potrzebny jest nam Sąd Koleżeński?
  • Czy Zarząd powinien mieć możliwość skreślenia z listy członków Stowarzyszenia osoby, która dopuściła się działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia?
  • Czy powinno się dokooptowywać Prezesa na tych samych zasadach jak innych członków Zarządu?
  • Czy Walne Zebranie Członków powinno w czerwcu zatwierdzać plan działań Zarządu na trwający, czy na kolejny rok kalendarzowy?
  • Czy absolutorium powinno być udzielane organom, czy też indywidualnie ich członkom?

Jeśli chcesz włączyć się do dyskusji, podając argumenty za albo przeciw proponowanym zmianom lub masz własne propozycje zmian, to zapraszamy do udziału w dyskusji. Teraz jest dobry moment, żeby wyrazić swoje zdanie! Na podstawie tej dyskusji Zarząd przedstawi rekomendowaną propozycję zmian statutu, być może w kilku wariantach, a Walne Zebranie Członków podejmie stosowne uchwały, na podstawie których statut zostanie zmieniony, o ile zmiany uzyskają wymagane poparcie.

Od notatek na kartce do hasła w Wikipedii — młodzi Poszukiwacze z Kartuz wzbogacają Wikipedię!

To będzie historia o nauczycielach z pasją. To będzie historia o dociekliwej młodzieży. To będzie też historia o Wikipedii.

Pierwszy nauczyciel z pasją: Teodor Elas, dyrektor liceum w Kartuzach, znany z życzliwości, optymizmu, wspierania uczniów uboższych, czy radzących sobie słabiej z nauką. Jak na łacinnika przystało — urodziny uczniów święcił, śpiewając Plurimos annos, a w swoim życiu kierował się horacjańskim Carpe diem. Zmarły w 2005 roku profesor jest postacią dobrze i z życzliwością w Kartuzach wspominaną.

Druga nauczycielka z pasją: Mariola Dzwonkowska. Polonistka ucząca w Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach. To ona zauważyła, że Teodor Elas, mimo licznych odznaczeń, nie ma jeszcze swojego hasła w Wikipedii. I to ona przekształciła pisanie tego artykułu w przygodę badawczą dla grupy swoich uczniów. Powołała więc grupę dociekliwych "Poszukiwaczy", którzy w ramach zajęć pozalekcyjnych pisali artykuł, gromadzili źródła i fotografie. Realizując zlecone "misje" badawcze, wzbogacali jednocześnie Wikipedię, uczyli się pracy ze źródłami i informacjami. Pierwsze projekty hasła powstawały na kartce, dopiero później przenoszono tekst do Wikipedii.

Hasło trafiło do Wikipedii, multimedia do Wikimedia Commons, a artykuł o pracy młodych "Poszukiwaczy" i ich nauczycielki — do lokalnej prasy. Stąd dowiedziało się o nim Wikimedia Polska. Będąc pod wrażeniem tak ciekawego projektu edukacyjnego i tak udanej pracy uczniów i nauczycielki, postanowiliśmy poznać "Poszukiwaczy" bliżej. Do Kartuz udał się wikipedysta Tadeusz Rudzki, który spotkał się z uczestnikami projektu i dyrekcją szkoły, przekazał podziękowania i dowiedział się więcej o tym, jak Teodor Elas trafił do Wikipedii. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta Wikimedia Polska w Kartuzach i trzymamy kciuki za wspólne projekty z tamtejszą szkołą.

Wikipedia jeszcze bardziej etno

Zakończyła się kolejna edycja projektu Etnografowie w Wikipedii, organizowanego przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas projektu grupa studentów i studentek, tym razem pod wodzą prof. Anny W. Brzezińskiej, napisała 21 biogramów o postaciach ważnych dla polskiej etnografii. Bazą dla haseł była seria publikacji Etnografowie i ludoznawcy polscy. Cieszymy się, że projekt działa nadal, mamy nadzieję na kolejne edycje. Rozmawiamy też o planach wspólnego z instytutem projektu edycyjnego wokół pierwszych naukowczyń uniwersytetu w Poznaniu.

Wieści z Wikimedia Foundation[edytuj | edytuj kod]

Wikimedia Space: trochę Meta, trochę blog

25 czerwca Wikimedia Foundation opublikowała prototyp Wikimedia Space. Ma to być platforma dla organizacji oraz pojedynczych ludzi, gdzie można zadawać pytania zarówno publicznie (silnik Discourse), jak i prywatnie (podany kontakt e-mail), a także czytać teksty z blogów (Wordpress) oraz oznaczać wydarzenia (zmodyfikowana mapa Google i kalendarz). Obecnie Wikimedia Space działa tylko po angielsku.

Krytycy zarzucili Fundacji, że Wikimedia Space powiela funkcje Meta-Wiki i Outreach Wiki, nie korzystając z oprogramowania MediaWiki; nie jest kontrolowana przez społeczność, została stworzona bez udziału społeczności i regulują ją zasady ustalone przez WMF.

Według wyjaśnień pracowników WMF, Wikimedia Space została stworzona, ponieważ 1. kierunek strategiczny zawiera hasło wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy, a 2. w planie średniookresowym WMF znalazły się takie hasła, jak światowy wzrost uczestnictwa, skupienie na rynkach wschodzących, kwitnący ruch, wsparcie dla nowicjuszy, silne, zróżnicowane i innowacyjne społeczności, które reprezentują Świat, silni i "upełnomocnieni" liderzy i afilianci, bezpieczne przestrzenie i słuszne procesy dla wszystkich uczestników.

Zanim skrytykujemy "tę złą Fundację", pamiętajmy, że korporacja licząca ponad 300 pracowników nie jest monolitem. Istnieją trudności z przekazywaniem wiedzy między pracownikami. Ale nawet abstrahując od tego, szkoda, że wciąż nie ma klarownych wyjaśnień, jak hasła à la strategiczne przekładają się na bardziej szczegółowe decyzje. Z perspektywy Stowarzyszenia to jest studium przypadku, jak nie wygląda efektywna komunikacja ze społecznością.

Monthly activities meeting (czerwiec 2019)

W ostatni czwartek każdego miesiąca wieczorem czasu polskiego Wikimedia Foundation organizuje spotkania sprawozdawcze z mijającego miesiąca. Prelegentami są pracownicy Fundacji i zaproszeni goście (na przykład wolontariusze, pracownicy organizacji afiliowanych, zewnętrzni eksperci).

Każde spotkanie trwa maksymalnie godzinę. Na początku prowadzący przedstawia wybrane niedawne i nadchodzące wydarzenia. Po wstępie są wystąpienia, które trwają zwykle po ok. 10-15 minut. Później jest czas na pytania do prelegentów, a następnie krótka chwila na wyrażanie podziękowań za dobrą współpracę w mijającym miesiącu.

Spotkania można oglądać na żywo na YouTube. Pytania do prelegentów można zadawać na IRC. Istnieje też możliwość zgłaszania kandydatury swojego wystąpienia. Więcej informacji znajdziecie na Meta-Wiki.

Oglądaj Wikimedia monthly activities meeting (czerwiec 2019)

Wieści z projektów GLAM[edytuj | edytuj kod]

Ponad dwa tysiące zdjęć na 100-lecie Archiwów Państwowych

Narodowe Archiwum Cyfrowe podzieliło się z nami porcją archiwalnych zdjęć. Jest to ponad 2 tysiące fotografii znajdujących się w Domenie Publicznej – pochodzący z zespołu fotografii "Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa (1939-1945)". Dodatkowo w Commons znalazło się 470 zdjęć znajdujących się również w Domenie Publicznej. Pochodzą one z zespołu "Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu RP na Emigracji (1939-1945)". Listę najnowszych fotografii z NAC można zobaczyć tutaj. Liczymy, że Wikipedyści pomogą w kategoryzacji nowych plików, które znajdują się w tej kategorii w Wikimedia Commons. Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na bloga stowarzyszenia.

WikiPlaton

W ramach letniej szkoły platonizmu “Akademia Platońska” 23-30 września 2019 w Lanckoronie odbędą się warsztaty z edytowania Wikipedii. Celem przedsięwzięcia jest krytyczna lektura artykułów Wikipedii związanych z Platonem i platonizmem oraz uzupełnienie ich o źródłowe odniesienia do dialogów Platona, najnowsze interpretacje Platona, interpretacje omawianych filozofów nowoczesnych; stworzenie lub uzupełnienie artykułów nt. głównych idei platońskich; uzupełnienie artykułów nt. myślicieli nowoczesnych o ich relację do Platona. Treści zawarte w Wikipedii z często niedoskonałych opracowań tematu, pozostawiających wiele do życzenia w porównaniu z fachowymi publikacjami naukowymi przeistoczą się w źródło nie tylko aktualne i rzetelne, ale też zawierające treści trudno dostępne nawet dla znawcy dziedziny. Dzięki wspólnej pracy z uczestnikami "Akademii Platońskiej" merytoryczne treści dotyczące platonizmu trafią do szerokiego grona odbiorców. Więcej na temat planowanych działań można przeczytać w Wikiprojekcie.

Wieści z projektów Wikimedia[edytuj | edytuj kod]

Wikipedia[edytuj | edytuj kod]

Kultowy filmowy garnitur, ciała niebieskie i gry komputerowe - przegląd zawartości wyróżnionej za czerwiec
Artykuły na Medal

W czerwcu odznaczeniem Artykułu na Medal odznaczono jedno hasło

Dobre Artykuły

W czerwcu odznaczeniem Dobrego Artykułu odznaczono aż 10 haseł m.in. z zakresu astronomii, sportu, gier komputerowych i filmu.

Wikiźródła[edytuj | edytuj kod]

Potrzebne inspiracje dla facebookowego profilu Wikiźródeł!

Polskie Wikiźródła poszerzane są cały czas o nowe teksty. Bardzo często zarówno wikiskrybowie, jak i czytelnicy trafiają na jakąś ciekawą książkę czy fragment. Takie znaleziska cieszą się szczególniejszym powodzeniem na stronie Wikiźródeł na portalu społecznościowym Facebook. Chciałbym nieco ożywić aktywność tej strony, dlatego proszę wikiskrybów i czytelników o pomysły na fragmenty/książki, dostępne na Wikiźródłach, które można by było promować. Szczegóły w skryptorium.

Co czytać na wakacjach? Czerwcowe nowości z Wikiźródeł!

Urlopy przed nami, a to oznacza nieco więcej czasu na czytanie. Niektórzy wolą coś lekkiego, inni na poważnie. Na szczęście Wikiźródła dostarczają i tego, i tego. Jakie nowości przepisali w czerwcu wikiskrybowie i wikiskrybki?

Warto na pewno zwrócić uwagę na Palę Paryż Brunona Jasieńskiego, katastroficzną powieść o ogarniętym zarazą i odciętym od świata Paryżu. Wywołała ona skandal tak wielki, że we Francji domagano się wydalenia autora z kraju (w Rosji natomiast utwór stał się bestsellerem). Ale jeśli nie jesteście w nastroju na katastrofy i chętnie przeczytalibyście coś krótszego, to do Waszej dyspozycji są dwie humoreski Leo Belmonta. Z jednej dowiecie się, jakby to było spotkać w niebie swojego psa, z drugiej – cóż porabiałby Sherlock Holmes w Warszawie. A może coś dłuższego? W takim razie polecam W Roztokach, powieść znakomitego stylisty i obserwatora życia wiejskiego, Władysława Orkana, o próbach wiejskiego myśliciela i reformatora, chcącego realizować ideę nowej, lepszej organizacji życia. A to tylko niektóre z czerwcowych nowości. Więcej – na liście poniżej.

Wikisłownik[edytuj | edytuj kod]

Wikisłownik rośnie! Słowniki trzech kolejnych języków minęły kamienie milowe:

  • język grenlandzki przekroczył 1000 haseł
  • język irlandzki przekroczył 2000 haseł
  • język tok pisin przekroczył 500 haseł i tym samym zadebiutował na stronie głównej Wikisłownika

Społeczności projektu gratulujemy i czekamy na kolejne języki!

Newslettery z szerokiego świata[edytuj | edytuj kod]

Tech News[edytuj | edytuj kod]

Tech News: 2019-25


Tech News: 2019-26


Wikidata weekly summary[edytuj | edytuj kod]

Wikidata weekly summary #369


Wikidata weekly summary #370


Inne: Growth team updates[edytuj | edytuj kod]

Growth team updates #8