Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn/4-2010 (16)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
B I U L E T Y N
Stowarzyszenia Wikimedia Polska
(nr 16. 22 kwietnia 2010)Wstępniak

4 numer w 2010, choć wychodzi z opóźnieniem jest bardzo obszerny. Zawiera sprawozdanie z Konferencji Wikimedia Polska, spotkania partnerów Wikimedia w Berlinie, aktualności z projektów Wikimedia i kilka ciekawych informacji o tym co się ciekawego działo w szerokim świecie. Osobiście polecam nowy dział w Biuletynie zatytułowany "Projekty pozyskiwania treści", w którym znajdują się słabo znane w polskiej społeczności Wikimediów projekty współpracy lokalnych partnerów Wikimedia z instytucjami kultury, dzięki którym projekty Wikimedia zyskały lub zyskują nowe i bardzo wartościowe zasoby.

Polimerek


Wieści ze Stowarzyszenia

Kondolencje po katastrofie lotniczej w Smoleńsku
Po tym, jak świat obiegła wiadomość o katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 i śmierci wszystkich jego pasażerów, na adresy Stowarzyszenia i jego członków przesłane zostały liczne kondolencje ze strony uczestników ruchu Wikimedia, w tym od Wikimedia Rosja z rąk Vladimira V. Medeyko, od Wikimedia Macau z rąk Tin Ian LAO, od Wikimedia Ukraina i od Nikołaja Pawłowa (Diokuuskaj) administratora jakuckiej Wikipedii. Kondolencje składano także na kanałach IRC, przez Skype'a i podczas spotkań. Dziękujemy wszystkim za pamięć i przekazane wyrazy współczucia.
Nova
Konferencja Wikimedia Polska 2010
Konferencja Wikimedia Polska odbyła się w tym roku w Warszawie, w gmachu Zachęty. Uczestniczyło w niej łącznie ok. 100 osób, w tym 2 gości z Rosji, 2 z Ukrainy oraz dwoje przedstawicieli Wikimedia Foundation. W trakcie konferencji odbyło się 8 wykładów, dwa panele dyskusyjne, dwie sesje warsztatowe, oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Nowością była inicjatywa wyboru i rozdania nagród "ProWikimedia" – za wkład w rozwój projektów dokonany przez osoby i instytucje nie związane bezpośrednio z ruchem Wikimedia. W kuluarach i w czasie wieczornych posiłków w klubie Harenda, przedyskutowano kwestię współpracy przy organizacji Wikimanii, która w tym roku odbędzie się w Gdańsku, oraz wiele innych ważnych tematów.
Polimerek
Walne Zebranie Członków
W czasie Konferencji Wikimedia Polska odbyło się Walne Zebranie Członków. Było to zarazem zebranie sprawozdawcze jak i wyborcze. W Walnym Zebraniu uczestniczyło 31 członków, którzy przyjęli sprawozdania władz statutowych za rok 2009, a następnie przeprowadzili wybory do tych władz na kadencję 2010-2012. Do Zarządu zostały wybrane 4 osoby z dawnego składu: Tomasz Ganicz (Polimerek), Agnieszka Kwiecień (Nova), Paweł Drozd (Drozdp) i Piotr Czerniawski (Szwedzki), zaś Marek Stelmasik (Masti) zastąpił Sebastiana Skolika (Przykuta), który odmówił kandydowania. Do Komisji Rewizyjnej, w miejsce Konrada Kurzacza (Pimke), dołączyła Małgorzata Wilk (Maire). Zmienił się całkiem skład Sądu Koleżeńskiego, do którego weszli: Tomasz Górny (Nemo5576), Konrad Kurzacz (Pimke), Krzysztof Imbierowicz (Wiktoryn). Bezpośrednio przed Walnym miał miejsce panel dyskusyjny nad stanem obecnym i przyszłością Stowarzyszenia.
Polimerek, Nova
Dyplomy wręczane laureatom. Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Sp5uhe. W domenie publicznej.
Nagrody Pro Wikimedia 2010 rozdane!
Wręczenie nagród Pro Wikimedia 2010 odbyło się 27 marca, ok. godziny 18:00, podczas Konferencji Wikimedia Polska 2010 w warszawskiej Zachęcie. Nagroda jest wyróżnieniem za szczególnie ważny wkład w projekty Wikimedia w zakresie ułatwiania dostępu do wiedzy lub upowszechniania wolnej kultury. Wyróżnienie może zostać przyznane instytucji, organizacji lub osobie prywatnej nie związanej czynnie z projektami Wikimedia. W 2010 r. nagrodzeni zostali: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w kategorii „Współpraca instytucjonalna”), Teatr Współczesny w Warszawie (w kategorii „Organizatorzy wydarzeń kulturalnych”), Muzeum w Bielsku-Białej – Zamek książąt Sułkowskich (w kategorii „Instytucje kultury”), Sławomir Skonieczny (w kategorii „Osoba prywatna”), Blogoskop Radia Wrocław (w kategorii „Portal internetowy”), e-Polityka (w kategorii „Otwarta Agencja Informacyjna”). Uroczystość poprowadziło dwóch członków kapituły nagrody: Alina Zienowicz i Sebastian Skolik. Nominacje do nagrody Pro Wikimedia 2011 są już otwarte!
Nova
Wikunie w łódzkim ZOO. Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Polimerek. Licencja: CC-BY-SA 3.0
Raporty za 2009 r.
Zarząd opublikował raport finansowy i merytoryczny z działalności Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego w 2009 r. Dokumenty dostępne są do pobrania na stronach ministerstwa i stronie Stowarzyszenia (sprawozdanie za 2009 r.).
Nova
Wikunia pod opieką
Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się rodzina wikuni z łódzkiego ogrodu zoologicznego. Przy wybiegu została już zainstalowana tablica informacyjna o opiekunach. Rodzina składa się z dorosłego samca, samicy i dwóch młodych, urodzonych w ZOO. Cytując za Wikipedią: "Naturalny zasięg występowania tego gatunku obejmuje Peru, Boliwię, Chile i Argentynę. W Ekwadorze został introdukowany. [...] Żyje na stokach Andów, w suchym i zimnym klimacie, na dużych wysokościach (3500–5750 m n.p.m.), na stepowych płaskowyżach, powyżej granicy lasów, a poniżej strefy śniegu, głównie na obszarach suchych, pokrytych niską roślinnością." (pełny artykuł, autorzy).
Nova
Wikiwarsztaty w Gnieźnie
Warsztaty były częścią cyklicznej imprezy „Dzień Bibliotek Gnieźnieńskich i Ruchu Wydawniczego”, adresowanej do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz akademickiej. Szkolenie odbyło się 14 kwietnia 2010 w budynku uczelni GWSHM "Milenium" w Gnieźnie w godzinach 10:45 – 13:00. Rozpoczęło się wykładem otwartym, który pozwolił uczestnikom zapoznać się z projektami Wikimedia, następnie Hubert Bartkowiak (NH2501) oraz Rafał Wojciechowski (Rw23) poprowadzili zajęcia warsztatowe. Jako materiału szkoleniowego do nauki edytowania artykułów użyto Wstępu – testowanie Wikipedii.
Nova
Gdzie będziemy
 • 22 kwietnia 2010 – AGH Kraków, wykład "Etyka hakerska a duch Wikipedii. Aksjologia internetowej encyklopedii."
 • 23 kwietnia 2010 – UMK Toruń, wykład "Design, partycypacja, prawa autorskie. Formy hybrydyzacji nowych mediów."
 • 12 maja 2010 – Open SGH – warsztaty "Case study" – "Metody weryfikacji poprawności treści w Wikipedii"
 • 13-16 maja 2010 – międzynarodowe targi książki w Pradze "Svět knihy 2010".
 • 17-18 czerwca 2010 – Politechnika Częstochowska, wykład "Rola zaufania i komunikacji w procesie nadawania uprawnień w internetowej encyklopedii – Wikipedii."
Nova


Wieści z Wikimedia Foundation

Nowa Wikipedia
Uruchomiono nową edycję językową Wikipedii (http://krc.wikipedia.org) – która ma być tworzona w języku karaczajsko-bałkarskim.
Afera w Wikiversity
Po konflikcie ze społecznością Wikiversity, Jimmy Wales, założyciel Wikipedii, zwrócił się z oficjalnym apelem do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia o zamknięcie tego projektu. Powodem bezpośrednim było utworzenie przez edytora "Privatemusings" projektu, który opisywał sposoby eksperymentów mających na celu bądź to rozbicie społeczności, bądź zmuszenie do błędnych decyzji administratorów innych projektów Wikimedia. Sam Privatemusings był wcześniej zablokowany w anglojęzycznej Wikipedii za próby przeprowadzania tego rodzaju eksperymentów. Jimmy Wales, wykorzystując swoje uprawnienie globalnego administratora, działające na wszystkich projektach Wikimedia, jednoosobowo zdecydował o usunięciu strony projektu Privatemusingsa, a następnie po przywróceniu tej strony przez innego administratora zablokował również i jego. Społeczność Wikiversity opowiedziała się za odebraniem Jimmy Walesowi prawa globalnego administratora, z kolei sam Jimmy Wales zagroził, że jeśli społeczność Wikiversity będzie akceptowała działania na granicy trollingu szkodliwe dla innych projektów Wikimedia to on zaproponuje zamknięcie tego projektu. W efekcie rozpoczęła się dyskusja, z której wynikło, że problem stawania się Wikiversity rodzajem azylu dla edytorów zbanowanych w innych projektach Wikimedia jest dostrzegany nie tylko przez Jimmy Walesa ale też przez wielu innych edytorów i pracowników Fundacji Wikimedia. W momencie zamykania numeru dyskusja o przyszłości Wikiversity trwa nadal, a Rada Powiernicza nie podjęła jeszcze żadnej decyzji.[1][2]
Polimerek
Bishakha Datta nowym członkiem Rady Powierniczej
5 kwietnia 2010 do Rady Powierniczej Fundacji została dokooptowana Bishakha Datta [3], hinduska reżyserka filmowa, działaczka na rzecz praw kobiet w krajach trzeciego świata, założycielka Fundacji "Point of View". Bishakha Datta zajęła ostatnie wakujące miejsce w Radzie Powierniczej. Jest to miejsce przeznaczone dla zewnętrznego eksperta, nie podlegające wyborowi, lecz zajmowane poprzez nominację decyzją pozostałych członków Rady.[4]
Polimerek
Wikimedia Conference w Berlinie
W dniach 15-18 kwietnia odbyła się w Berlinie Wikimedia Conference, na którą składało się spotkanie developerów MediaWiki oraz spotkanie przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń Wikimedia z Radą Powierniczą i pracownikami biura Fundacji. W spotkaniu developerów uczestniczył Leafnode, natomiast Stowarzyszenie Wikimedia Polska reprezentowali na spotkaniu przedstawicieli Masti i Polimerek. Spotkanie przedstawicieli było mniej liczne niż planowano, gdyż kilkanaście osób nie dotarło z powodu zablokowania przestrzeni powietrznej w wyniku erupcji wulkanu na Islandii. Mimo wszystko spotkanie wypadło lepiej niż w zeszłym roku – było bardziej konkretne i odbywało się w lepszej atmosferze. W czasie spotkania omawiano takie sprawy jak zarządzanie serwerem narzędziowym oddziałów, poprawa wymiany informacji między oddziałami i władzami Fundacji, oraz między całym ruchem Wikimedia i resztą świata. Dyskutowano też o sposobach współpracy z instytucjami kultury, o pozyskiwaniu środków, o pozyskiwaniu nowych, wartościowych edytorów projektów, wymieniano się doświadczeniami, pomysłami i sposobami radzenia sobie z trudnościami.
Polimerek


Projekty pozyskiwania treści

Logo inicjatywy GLAM (Galleries, Libraries, Archives & Museums). Źródło: Wikimedia Commons. Autorzy: Husky, h3m3ls, Mischa de Muynck, Niels. Licencja: CC-BY-SA 3.0
Centrum Muzeum Brytyjskiego. Źródło: Wikimedia Commons. W domenie publicznej.
Wikipedia i Muzeum Brytyjskie
Muzeum Brytyjskie, posiadające jeden z największych zbiorów dóbr kultury na świecie, nawiązuje współpracę z Wikipedią. Jak ogłosił Matthew Cock, pracownik muzeum, w czerwcu i lipcu tego roku przez około 5 tygodni w muzeum będzie pracował australijski wikipedysta Liam Wyatt jako wolontariusz. Do jego zadań będzie należało budowanie relacji między muzeum a społecznością Wikipedii, poprzez podejmowanie szeregu działań, m.in.: pisanie nowych lub poszerzanie istniejących artykułów o ważnych eksponatach lub osobach, mających szczególne znaczenie dla muzeum i gromadzenia wiedzy w ogóle, a także prowadzenie zajęć praktycznych dla pracowników muzeum, tak aby mogli poznać metody samodzielnej pracy w projektach Wikimedia. Pierwszy krok to założenie wikiprojektu tematycznego w angielskojęzycznej Wikipedii. Postępy tych działań można obserwować na stronie wikiprojektu Wikipedia:GLAM/BM.
Na potrzeby projektu powstało narzędzie nazwane "TreeViews", którego autorem jest Magnus Manske. Narzędzie podaje liczby odsłon poszczególnych artykułów w zadanych kategoriach i dzięki temu pozwala ocenić popularność określonych tematów, jak również ocenić z perspektywy czasu jaki skutek dla poczytności przynosi podnoszenie jakości artykułów.
Fakt, że tak znane i ważne dla zachowania zdobyczy kultury światowej muzeum otwiera się na współpracę ze społecznością Wikipedii, może przyczynić się do zmiany nastawienia również innych ośrodków kultury i edukacji. Jeśli projekt zostanie dobrze przyjęty w samej Wikipedii i przyniesie pozytywne rezultaty, istnieje spora szansa, że ten tryb współpracy uda się zaszczepić w kolejnych muzeach. Więcej o samym projekcie: http://www.wittylama.com/2010/03/the-british-museum-and-me/.
Nova
Warsztaty Wikimedia@MW2010
Warsztaty miały miejsce 13 kwietnia 2010, w pierwszym dniu konferencji MW2010 Museums and the Web Conference, która odbyła się w Denver, USA. Warsztaty miały pomóc sformułować i rozwinąć politykę współpracy między projektami Wikimedia a muzeami, tak aby lepiej przyczynić się do ich wspólnego rozwoju. Muzea mogą korzystać z Wikipedii i Wikimedia Commons do popularyzacji swoich zbiorów, a społeczność projektów czerpać z zasobów, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia muzealników w celu pisania lepszych artykułów.
Tematyka poruszana na spotkaniu obejmowała: prawne i biznesowe bariery we współpracy, zagadnienia technologiczne utrudniające pełną współpracę, zasady edycyjne Wikipedii a kustosze muzeów (konflikty interesów). W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele obydwu środowisk. Ze strony Wikimediów byli to pracownicy i członkowie zarządu Fundacji Wikimedia oraz doświadczeni Wikipedyści, zaproszeni przez Fundację. Podsumowanie dyskusji przedstawione zostało podczas konferencji 16 kwietnia, w formie prezentacji "Wikimedia and Museums". Będzie można o tym także poczytać w najbliższym numerze Wikipedia Singpost.
Nova


Malowidło na tkaninie, 6-7 wiek. Coptic Museum, Kair. Źródło: Wikimedia Commons. Autor zdjęcia: EgyArt. Licencja: CC-BY-SA 3.0
Ethno-Wiki
Projekt Ethno-Wiki, działający od pewnego czasu w Wikimedia Commons, ogłosił w marcu 2010, że pozytywnie zakończył się etap sprawdzania koncepcji współpracy między muzeami etnograficznymi a Commons. W tej początkowej fazie projektu uczestniczyły Coptic Museum z Kairu w Egiptcie i Ethnographic Museum przy University of Ghent w Belgii. Postępy prac przedstawione były na spotkaniu ICME (International Committee for Museums and Collections of Ethnography) w Seulu w 2009 r., na którym kilka kolejnych muzeów wyraziło chęć przystąpienia do inicjatywy. W odpowiedzi na to zainteresowanie opracowana została broszura informacyjna, zapraszająca do przyłączenia się do projektu.
Działania projektu można śledzić na bieżąco w Commons. Zbiory udostępniane przez Comtic Museum gromadzone są w kategorii Coptic Museum in Cairo. Na potrzeby wgrywania plików założone zostały specjalne konta reprezentujące muzea: EgyArt i EtnischeGent. W projekt ze strony Wikimediów zaangażowani są m.in. Florence Devouard, Pierre Beaudouin i Erik Moeller. Projekt ma wsparcie zarówno ze strony ICME, jak i ICOM (International Council of Museums). Podczas konferencji ICOM w Szanghaju w listopadzie 2010 odbędzie się spotkanie ICME i specjalna sesja poświęcona projektowi Ethno-Wiki.
Nova


Wideo dla Wikimedii
W połowie marca 2010 kilka organizacji i projektów związanych z otwartymi rozwiązaniami wideo, które tworzą Open Video Alliance, uruchomiło inicjatywę pod nazwą „Let's Get Video on Wikipedia”, aby zachęcić szerszą publiczność do tworzenia treści wideo dla Wikipedii. W Open Video Alliance zaangażowani są m.in. Miro, Mozilla Drumbeat i Kaltura. Ze strony Wikimediów inicjatywę wspiera Wikimedia Nowy Jork. Na stronie WWW projektu (http://videoonwikipedia.org) zamieszczone są zwięzłe instrukcje prowadzące użytkowników krok po kroku przez proces udostępniania plików wideo. W angielskiej Wikipedii działa dodatkowo wikiprojekt Wiki Lights Camera!. Postępy projektu można śledzić w kategorii Category:Lights Camera Wiki oraz na stronie inicjatywy http://videos.videoonwikipedia.org/. Warto także dodać, że dzięki takim organizacjom jak Kaltura oraz MetaVid realizowanych jest szereg innych inicjatyw mających na celu wsparcie w Wikimediach wolnych (niekomercyjnych i nieopatentowanych) technologii związanych z wideo. Dzięki tym inicjatywom użytkownicy Wikimedia Commons mogą w swoich preferencjach włączyć gadżet MwEmbed, na który składa się MwEmbedPlayer (rozbudowany odtwarzacz wideo), Firefogg (konwerter nagrań wideo do formatu ogg, który działa z przeglądarką Firefox) oraz Add Media Wizard (kreator wyszukiwania, a następnie osadzania plików multimediów w wiki stronach oraz pozwalający poddać je podstawowej obróbce, np. przycinanie fotografii). Należy jednak zwrócić uwagę, że wiele z tych inicjatyw ciągle nie jest ogólnodostępna z powodu braku powszechnej obsługi przez przeglądarki internetowe. Można mieć nadzieję, że wraz z upowszechnieniem standardu HTML5 sytuacja ulegnie poprawie.
Nova, Leinad


Wieści z projektów

Wikipedia

Podsumowanie miesiąca (17 marca – 22 kwietnia)
Nova
Komitet Arbitrażowy 6. kadencji
Od 1 od 21 marca 2010 trwały wybory czterech spośród dziewięciu członków Komitetu Arbitrażowego polskiej Wikipedii. Społeczność wybrała do pełnienia tej funkcji Wiktoryna, Magalię, JDavida i ponownie na kolejną kadencję Elfhelma. Członkowie Komitetu wybrali ze swego grona przewodniczącego i sekretarza na czas 6. kadencji. Obowiązki przewodniczącego pełni Elfhelm, zaś sekretarza Wiktoryn. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach Komitetu najbliższe wybory odbędą się we wrześniu 2010 roku, w których zostanie wybranych pięciu arbitrów.
Nova
Podsumowanie Dnia Sztuki
Jan Sabała Krzeptowski – akwarela. Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Walery Eljasz-Radzikowski. W domenie publicznej.
W kwietniu minął rok od powstania Dnia Sztuki w Wikipedii pod patronatem Czy wiesza. Pomysłodawcami byli Staszek99 i Adamt. Celem inicjatywy było propagowanie, poprzez tworzenie nowych artykułów, szeroko rozumianej sztuki. Początkowo aktywność uczestników głównie koncentrowała się na opisach obrazów wielkich mistrzów malarstwa. Dwanaście miesięcy podzielono na dwanaście tematycznych bloków, a każdemu przydzielono patronat jednego z artystów. Daty związane z malarzami (daty urodzin lub daty śmierci) były jednocześnie Dniami Sztuki w Wikipedii. Wątpliwości o powodzeniu pomysłu i przychylnym przyjęciu przez Wikipedystów rozwiano po pierwszej edycji. Jego tematem była Sztuka i malarstwo włoskiego renesansu. Powstało czternaście artykułów napisanych przez siedmiu wikipedystów. Przez wszystkie dwanaście miesięcy, specjalnie na ten dzień, utworzono w sumie 109 artykułów opisujących obrazy (76 artykułów), związanych z architekturą (11) oraz będącymi biogramami artystów (24). Napisano również artykuły związane z literaturą, muzyką a nawet z historią czy biologią. Perełką Dnia Sztuki można uznać opis portretu Jana Sabały, obrazu znajdującego się w kolekcji prywatnej, który nigdy i nigdzie nie był wcześniej prezentowany.
Przez ten rok, w ramach Dnia Sztuki powstało znacznie więcej tematycznych artykułów, uporządkowano kategorie związane z malarstwem. Powstało przy tym wiele nowych kategorii, które pomagają obecnie w poruszaniu się pomiędzy artykułami opisującymi dzieła sztuki. Użytkownik Wikipedii może dzięki temu odnaleźć obrazy według kolekcji, tematyki, stylu czy artysty. Biogramy malarzy są systematycznie uzupełniane o listy ich dzieł.
W inicjatywie wzięło udział szesnaście osób. Najwięcej, poza autorem, artykułów napisali Staszek99, Loraine, Precz i Sebk. (razem 60). Wszyscy uczestnicy czynnie przyczynili się do propagowania i poszerzenia zasobów Wikipedii. Bardzo ważną rolę odegrały osoby na co dzień opiekujące się Czy wieszem i sprawdzające wpisy od strony poprawności formy, gramatyki i ortografii. Bez nich artykuły nie byłyby tak dobre jak obecnie.
Czy Dzień Sztuki okazał się trafionym pomysłem ocenić powinni Wikipedyści. Zdaniem autora tego podsumowania, dopóki powstają artykuły na ten temat, dopóty warto takie inicjatywy popierać, promować i w nich uczestniczyć. Obecnie toczą się prace nad ułożeniem nowych tematów na kolejne dwanaście miesięcy.
Adamt
Wikipedia w największym portalu społecznościowym świata
Logo Facebooka
Logo Facebooka
Wikipedia zyskała sojusznika w postaci portalu społecznościowego Facebook. 19 kwietnia 2010 dyrektor ds. rozwoju Fundacji Wikimedia Kul Takanao Wadhwa oraz Facebook poinformowali na swoich blogach o rozpoczęciu pokazywania treści z Wikipedii. Nowa inicjatywa w Facebooku jest częścią większych zmian, których istotnym elementem jest wprowadzenie tzw. stron społecznościowych (ang. Community Pages). Celem stron społecznościowych jest połączenie ludzi wg wspólnych tematów (zajęcia, zainteresowania, muzyka, książki, filmy, telewizja), uczęszczanych szkół oraz zamieszkiwanych miejscowości i w miarę możliwości powiązanie każdej z tych kategorii z hasłem z Wikipedii. Przykładami takich stroną są Cooking, Wikipedia, Poznan oraz Jagiellonian University. W momencie wprowadzenia funkcjonalności mechanizm był jedynie w stanie automatycznie kojarzyć kategorie z hasłami z angielskojęzycznej Wikipedii, jednak w najbliższym czasie będzie możliwe powiązanie także z hasłami w innych językach. Dzięki współpracy z Fundacją Wikimedia prezentacja haseł na stronach Facebooka odbywa się z dbałością o zachowanie licencji (CC-BY-SA) oraz przy każdym haśle można znaleźć link umożliwiający jego edycję w Wikipedii. Inicjatywa jest jeszcze nowa i z pewnością będzie dopracowywana, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu Wikipedia zyska nowych edytorów.
Leinad


Wikisłownik

Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Werner100359. Licencja: CC-BY-SA 3.0
Szóste urodziny polskojęzycznego Wikisłownika
22 marca 2010 roku polski Wikisłownik zakończył szósty rok funkcjonowania. Przez 6 lat swojej działalności zgromadził niemal 170 tysięcy haseł w ponad 240 językach (więcej o zasobach Wikisłownika można przeczytać na stronie wyjaśniającej dlaczego warto korzystać z Wikisłownika). Z okazji rocznicy zapraszamy wszystkich czytelników Biuletynu do urodzinowej zabawy: pomyślcie o 10 słowach w języku polskim lub obcym, a następnie poszukajcie tych słów w Wikisłowniku. Jeśli waszych słów nie znajdziecie to zróbcie nam prezent i spróbujcie dodać, a jeśli znajdziecie, to sprawdźcie czy możecie je uzupełnić o brakujące informacje. Za wszystkie prezenty z góry dziękujemy :)
Słownik piłkarski WikiEuro
Szóste urodziny Wikisłownika zbiegły się z rozpoczęciem prac nad słownikiem piłkarskim WikiEuro. W zamierzeniu jest to projekt, do opracowania którego będą zaproszeni redaktorzy Wikimediów z krajów uczestniczących w Mistrzostwach Euro2012. W pierwszej kolejności do współpracy zaproszeni zostali wikipedyści ukraińscy goszczący na dorocznej konferencji Stowarzyszenia. Również czytelników Biuletynu zapraszamy do uzupełniania terminów piłkarskich i ich tłumaczeń. Postęp prac można śledzić bezpośrednio na stronach Wikisłownika: [5].
Gwałtowny wzrost liczby stron
Czytelnicy Wikisłownika zapewne zauważyli, że znajdujący się na stronie głównej licznik haseł wzrósł z dnia na dzień o kilkaset pozycji. Co się stało? Otóż, w związku z wdrożeniem w przysłowiach standardowego szablonu haseł, przysłowia są teraz zliczane razem z innymi hasłami. Obecnie w Wikisłowniku znajdują się przysłowia w 27 językach.

Wikicytaty

Cytat miesiąca
"Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli."
Autor: Albert Schweitzer

Wikibooks

W poprzednim, marcowym, numerze Biuletynu zabrakło wzmianki o Wikiksiążkach. Trzeba więc nadrobić zaległości. Pamiętajmy o najważniejszym: Wikibooks tworzą ludzie – Wikipedyści – wolontariusze i hobbyści. Czas więc przedstawić ich oraz to, czym zajmowali się od połowy marca do początku kwietnia:

Lethern stale patrolował zmiany i cofał wadliwe edycje, odnajdując po drodze patent na "rozwijalny tekst". Na szczęście nie ma w Wikibooks czegoś takiego, jak strona do zgłaszania błędów, dzięki czemu użytkownicy nie są zasypywani mnóstwem dziwnych zgłoszeń typu "I NIE CHCĘ WIDZIEĆ WPISU ŻE MAMA SE PISAĆ". Persino nieustannie pracuje nad Fizyką matematyczną, a oprócz tego zaproponował pomysłowe szablony porządkujące układ podręczników. Viatoro przygotował na konferencję Wikimedia Polska prezentację o Wikibooks, zasugerował wprowadzenie wersji przejrzanych dla podręczników i adaptuje quizy do naszych Wikiksiążek. Wojciech mula zajmował się biblioteką pthreads; Sp5uhe podręcznikiem do MediaWiki; Pedros lol Ekoogrodnictwem i Darmowym oprogramowaniem; Panterka jak zwykle gotowała coś dobrego; Czacik opiekował się Płaskowcami; Tomekg.966 badał historię Polski piastowskiej; Pavroo systematycznie rozwijał Siduxa a Gang65 Ubuntu; bot Mastiego dodawał interwiki a Kj sprzątnął "eki". W międzyczasie śmignęli nam Wutsje, Janski i Adoomer, nawet Przykuta znalazł czas, żeby wtrącić swoje trzy grosze; Albmont dodał małe co nieco w podręcznikach z informatyki, podobnie jak Matekm. Ananas96 wstawiał "witajki", z których jedna dostała się... Elfhelmowi. Niżej podpisany bałaganił w drobnych sprawach administracyjnych.

Karolus


Wikiźródła

Wersje przejrzane
27 marca br., kiedy w Warszawie odbywała się Konferencja Wikimedia Polska, deweloperzy zrealizowali zgłoszenie na Bugzilli uruchamiając mechanizm wersji oznaczonych w polskojęzycznych Wikiźródłach. Wniosek o włączenie tej funkcji został złożony po długiej dyskusji w Skryptorium (odpowiednik Kawiarenki w Wikipedii), zainicjowanej przez Beau. Samo włączenie wersji przejrzanych odbyło się z lekkim opóźnieniem. Dzięki szybkiej interwencji Leinada u administratorów Fundacji Wikimedia można było rozpocząć oznaczanie stron (pierwszą z nich była – symbolicznie – Bogurodzica). Decyzją społeczności Wikiźródeł, wersjami przejrzanymi objęto następujące przestrzenie: główną, Szablon, Plik, Kategoria, Pomoc, Strona i Indeks.
Uprawnienia redaktora mogą nadawać administratorzy według własnej oceny. Flaga nadawana jest także automatycznie tym użytkownikom, którzy wykonali 100 edycji w przestrzeni głównej oraz mają zarejestrowane konto przez co najmniej 14 dni.
Po prawie trzech tygodniach od uruchomienia wersji przejrzanych oznaczono wszystkie strony z przestrzeni Indeks, Strona i Pomoc, a także ponad 26% w przestrzeni głównej. Czternastu użytkowników otrzymało uprawnienia redaktora. W celu zaoszczędzenia pracy wszystkie strony edytowane tylko przez administratorów zostały automatycznie oznaczone jako przejrzane.
Za sprawą Przykuty i Mata86 media napisały o wprowadzeniu wersji przejrzanych w Wikiźródłach. Informacja prasowa pojawiła się także w Wikinews.
Awersowy
Encyklopedie w Wikiźródłach
W projektach Wikimedia treści o charakterze encyklopedycznym tradycyjnie utożsamiane są wyłącznie z Wikipedią. Niesłusznie! W polskojęzycznych Wikiźródłach już od 2007 r. opracowywana jest Encyklopedia staropolska. Prace nad nią istotnie przyspieszyły, ponieważ w Wikimedia Commons pojawiły się skany tej pracy i niemal cała treść została przeniesiona do systemu proofread. Obecnie trwają prace nad ostatnim, czwartym, tomem. Na początku kwietnia rozpoczęto przepisywanie trzydziestotrzytomowej (sic!) Encyklopedii kościelnej, wydawanej w zaborze rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku. Oczywiście, oba te wydawnictwa w żadnym razie nie mogą konkurować ze współczesnymi encyklopediami, pozostają jednak niezwykle cennym (a niekiedy jedynym w miarę łatwo dostępnym) źródłem wiedzy o zapomnianych już dzisiaj terminach, zwyczajach, czy też ogólnie o dawnej Polsce.
Teukros
Gwałtowny spadek liczby stron
Czytelnicy Wikiźródeł zapewne zauważyli, że znajdujący się na stronie głównej licznik tekstów spadł z ponad 15 000 do 13 720. Co się stało? Otóż, w związku z wprowadzeniem Encyklopedii staropolskiej do systemu proofread przy pomocy bota, składające się na nią strony w przestrzeni głównej stały się tak małe, że oprogramowanie mediawiki przestało je rejestrować jako „artykuły”. Przykładowo, hasło Chorągiew, całkiem przecież niemałe, po zamianie na dołączany tekst z proofread, zajmuje ledwie 313 bajtów. Haseł w kategorii Encyklopedia staropolska jest obecnie 1446, i stąd tak znaczy spadek.
Warto zauważyć także, że liczba tekstów uzyskiwana w sposób automatyczny zawsze była myląca, ponieważ określa ona ogólną liczbę stron w projekcie, a nie samych utworów. Na przykład Pan Wołodyjowski to jeden tekst składający się z 56 rozdziałów oraz wstępu i epilogu. Stanowi to, wraz ze stroną indeksującą w przestrzeni głównej, 59 stron (każdy rozdział na osobnej podstronie – dla wygody czytelnika), a przecież jest to jeden tekst. Być może w przyszłości powstanie półautomatyczny system liczenia utworów, a nie stron, aby na stronie głównej informować czytelnika o rzeczywistej liczbie tekstów w projekcie.
Teukros, Awersowy
Publikacja tekstów w Wikiźródłach
Strona trzecia wydania Jana Bieleckiego z 1857 roku. Źródło: Wikimedia Commons. W domenie publicznej.
Jakiś czas temu w projekcie zaszła spora zmiana, polegająca na tym, że w Wikiźródłach nie zamieszcza się już utworów, lecz wydania. Czyli – nie poemat Juliusza Słowackiego Jan Bielecki, ale Jan Bielecki – konkretne wydanie tego poematu z 1857 r., nakładem Bolesława Maurycego Wolffa, ze wszystkimi jego zaletami i wadami (np. z ingerencją carskiej cenzury, która wycięła dwa wersy).
Takie wydanie zostaje następnie zeskanowane (w praktyce, po prostu wikiskrybowie znajdują wolne skany w sieci), co istotne – w całości, także z okładkami, kartami tytułowymi, spisem treści itp., następnie takie skany są zamieszczane na Commons. Dzięki temu, osoby pracujące w Wikiźródłach mogą później wykonać szczegółową korektę tekstu, mając przed oczami jego oryginał.
Kolejnym etapem jest założenie w Wikiźródłach strony indeksu i rozpoczęcie pracy w systemie distributed proofread. Oznacza to, że każda strona opracowywanego wydania zostaje najpierw poddana OCRowi, a następnie tenże OCR jest sprawdzany przez przynajmniej dwie osoby. Proces przebiega w ten sposób pod warunkiem, że jest dostępny OCR – w przypadku jego braku cała praca wykonywana jest ręcznie, co spowalnia pracę, ale zwiększa pewność, że tekst nie zawiera błędu. Dla wielu starszych publikacji wykonywanie OCRu nie ma sensu, ponieważ pisownia uległa w ciągu lat zmianom na tyle, że poprawienie błędów OCRu zabrałoby więcej czasu, niż przepisanie tekstu przez człowieka.
Ostatnim etapem opracowywania tekstu jest wikizacja, czyli udostępnienie tekstu czytelnikowi. Teoretycznie najprostsza część, ale w praktyce jest równie pracochłonna, co korekta w systemie proofread. Jak się bowiem okazuje, udostępnienie np. tomiku wierszy w sposób pozwalający na łatwy dostęp i wyszukanie każdego utworu, nie należy do łatwych zadań. Tu kryje się błąd, popełniany niekiedy przez osoby działające w dobrej wierze, lecz nie znające się na publikacji; zdarza się, że wrzucają na jedną stronę ogromną ilość tekstu, np. całą, liczącą kilkaset stron powieść. Opracowanie później takiego tekstu to przynajmniej kilka godzin pracy i to dla doświadczonego użytkownika.
Teukros


Nostalgia

Jak to z głosowaniami w Wikipedii bywało

Jedne z najbardziej przepastnych archiwów polskiej Wikipedii, to archiwum głosowań. Działający dłużej wikipedyści pamiętają, że były wieki mroczne, w których mówiono, że SDU nie da się zreformować i pozostanie strasznym miejscem walk na głosy niemerytoryczne. To, jak głosować na PUA (o czym było w poprzednim biuletynie) także ustalano przez prawie rok i potem jeszcze kilka razy wprowadzano zmiany. Wiele głosowań upadało, nim się na dobre rozpoczęły. Zazwyczaj upadały te, które próbowano przeprowadzić w pospiechu, na hurra, bez poprzedzania ich dłuższą dyskusją. Niekiedy przeciwnicy/zwolennicy wyszukiwali od dawna nieaktywnych wikipedystów lub pisali naprędce maile z prośbą o poparcie. Na stronie Wikipedia:Głosowania wisi kilka propozycji głosowań od lat, a sama strona pokryła się kurzem. Kilkakrotnie też próbowano ustalić jakieś zasady czy zalecenia ustalające kryteria otwierania głosowań i ich przebiegu. Poniżej zamieszczamy jedną z prób ustaleń tego, jak ma wyglądać regulamin głosowań, który w wyniku głosowania został odrzucony.

Po odrzuceniu pojawiła się wersja robocza kolejnego regulaminu: Wikipedia:Regulamin głosowań/Propozycja 2, ale w ferworze wydarzeń już do niej nie wrócono. A może warto?

Przykuta


Tekst zaczerpnięty ze strony Wikipedia:Regulamin głosowań można kopiować i modyfikować na warunkach licencji cc-by-sa 3.0. Autorem tekstu regulaminu jest Mzopw

Głosowania na Wikipedii
Jak głosujemy
Proszę oddawać wyłącznie głosy za lub przeciw. Jeżeli ktoś nie ma zdania, może swoje wątpliwości wyrazić w dyskusji. Dyskusję proszę prowadzić na stronie dyskusji niniejszego artykułu, tu oddajemy tylko głosy. Zgodnie z panującym zwyczajem, który sankcjonuje ta propozycja, propozycja przechodzi lub odpada zwykłą większością głosów. Tak jak to jest w zwyczaju, każda osoba ma jeden głos, niezależnie od ilości kont i liczone będa głosy tylko od zalogowanych wikipedystów.
Ostrzeżenie
Wypowiedzi dłuższe niż dwie linijki będą przenoszone do dyskusji artykułu tak samo jak wszelkie próby podejmowania dyskusji na tej stronie.
Do kiedy głosujemy
Głosowanie kończy się o godzinie 24.00 dnia 22 czerwca 2005
Propozycja
W przypadku gdy grupa wikipedystów uzna, że jakieś aspekty działania na Wikipedii wymagają regulacji lub też dotychczasowe uregulowania powinny ulec zmianie, może odwołać się do decyzji społeczności wikipedystów poprzez głosowanie.

Definicja pojęcia Wikipedysta.

Wikipedysta – każdy autor Wikipedii, który utworzył konto, ma minimum 100 merytorycznych edycji i staż co najmniej 1 miesiąc (30 dni). Jeżeli autor Wikipedii utworzył więcej niż jedno konto, określenie Wikipedysta obejmuje wszystkie jego konta. Wikipedystą nie jest autor Wikipedii, którego społeczność wikipedystów uznała za działającego wbrew dobru Wikipedii.
 1. Otworzyć głosowanie może wyłącznie grupa nie mniejsza niż 5 wikipedystów.
 2. Przedstawioną pod głosowanie propozycję należy sformułować tak, aby możliwe było głosowanie za jej przyjęciem lub odrzuceniem. W trakcie głosowania nie wprowadza się zmian w projekcie. Propozycje przedstawione w formie wyboru pomiędzy dwoma lub więcej rozwiązaniami nie są głosowaniami w rozumieniu niniejszej regulacji i nie powinny być przedstawiane na stronach służących do głosowań.
 3. O otwarciu głosowania należy poinformować na liście dyskusyjnej, kanale Irc, w kawiarence i na tablicy ogłoszeń. Głosowanie trwa pełne 10 dni, nie licząc dnia, w którym się rozpoczęło. Liczone są wyłącznie głosy za lub przeciw propozycji, pochodzące od wikipedystów. Każdy wikipedysta ma 1 głos.
 4. Propozycja zostaje przyjęta zwykłą większością głosów.
 5. Przyjęta poprzez głosowanie propozycja staje się obowiązującą wszystkich autorów wikipedii regulacją, zasadą postępowania lub zasadą edycyjną. Jej nieprzestrzeganie uważane jest za łamanie reguł obowiązujących na Wikipedii, gdy propozycja dotyczyła regulaminów i zasad postępowania. W przypadku zaleceń edycyjnych przyjęta propozycja jest podstawą do zmian w artykułach, a ich kontestacja traktowana jest jako zakłócanie pracy na Wikipedii.
 6. Wikipedyści inicjujący głosowanie zobowiązani są w przypadku przyjęcia ich propozycji do poczynienia odpowiednich zmian na stronach przedstawiających regulaminy i zalecenia obowiązujące na Wikipedii.
 7. Niniejsze zasady głosowania obowiązują od dnia ich przegłosowania w stosunku do wszystkich głosowań zgłoszonych po tej dacie z wyjątkiem głosowań, które odbywają się na podstawie ustalonego dotychczas dla nich odrębnego regulaminu lub taki regulamin zostanie dla nich ustalony lub zmieniony przy użyciu niniejszego regulaminu.
 8. Wszelkie wiążące wszystkich wikipedystów ustalenia mogą być o wprowadzane i zmieniane wyłącznie na podstawie niniejszego regulaminu. W tym samym czasie mogą trwać maksymalnie 2 głosowania.
GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE!!! 21 OSÓB ZA, 28 PRZECIW, 2 GŁOSY NIEWAŻNE

Oprogramowanie

Vector zamiast Monobooka
Od początku kwietnia 2010 rozpoczął się proces migracji projektów Wikimedia na nową skórkę o nazwie Vector. Dotychczasowa domyślna skórka Monobook będzie dostępna w ustawieniach zalogowanych użytkowników, jako jedna ze skórek do wyboru. Nowa skórka wdraża szereg poprawek i ulepszeń, które są wynikiem badań użyteczności stron projektów prowadzonych w ramach Usability Project. Zmiana została już wprowadzona w Wikimedia Commons. Niektóre skrypty, spersonalizowane CSSy i gadżety włączane w preferencjach mogą nie działać w pełni poprawnie w nowej skórce, dlatego zaleca się przetestowanie tych rozszerzeń, zanim nastąpi zmiana. Sposoby testowania opisane są w ogłoszeniu Naoko.
Nova
Statystyki projektów GLAM
Magnus Manske przygotował nowe narzędzie do statystyk na bazie statystyk odsłon pojedynczych artykułów Wikipedii dostępnych ze strony http://stats.grok.se. Narzędzie ma służyć głównie projektom GLAM, dla których liczba odsłon artykułów zawierających konkretne treści może mieć istotne znaczenie. Pozwala między innymi sprawdzić jak zmienia się popularność tematyki po wzbogaceniu artykułów o treści multimedialne, a także monitorować stopień utylizacji pozyskanych multimediów. W przypadku projektów finansowanych przez Fundację lub stowarzyszenia Wikimedia, pozwala to ocenić faktyczne rezultaty osiągane przez te projekty, z punktu widzenia Wikipedii. Strona narzędzia: http://toolserver.org/~magnus/baglama.php.
Nova


Projekty Wikimedia w mediach mainstreamowych i nie tylko

Wikipedia WP i korzystanie z ilustracji
Wikipedysta Leafnode znalazł w serwisie Wirtualnej Polski szereg niepoprawnie opisanych zdjęć, pochodzących z projektów Wikimedia, które tym samym wykorzystywane były z naruszeniem licencji, na jakich opublikowali je autorzy. Po nawiązaniu kontaktu z serwisem otrzymaliśmy zapewnienie, że pracownicy zostaną poinformowani o właściwych metodach wykorzystania i warunkach, jakie trzeba przy tym spełnić. Materiały informacyjne miały zostać przygotowane na podstawie strony WP:KOP opisującej jak legalnie kopiować treści z Wikipedii. Ponadto, w mirrorze Wikipedii, udostępnianym przez Wirtualną Polskę pod nazwą Wikipedia WP, zmieniony został link ze strony wyszukania nieistniejącej strony, tak aby kierował do strony Wikipedia:Wstęp polskiej Wikipedii. Poprawiona również została widoczność linku do "historia i autorzy", który umieszczono w lewym menu i wytłuszczono.
Nova


Wieści z szerokiego świata

Ustawa o działalności pożytku publicznego ogłoszona
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została przyjęta przez Sejm 22 stycznia 2010 roku, a 12 lutego podpisał ją, nieżyjący już, prezydent Lech Kaczyński. Ustawa ta ogłoszona została 25 lutego (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146), co oznacza że zaczęła obowiązywać w zmienionym kształcie od 12 marca 2010 (po upływie 14 dni). Ustawa ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, a zmiany w jej zapisach otwierają nowe możliwości, m.in. opracowywania długofalowych planów współpracy z władzami lokalnymi czy prawo do opiniowania aktów prawa lokalnego. Ustawa przewiduje możliwość powoływania Rad Działalności Pożytku Publicznego działających na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Uproszczone zostały procedury przekazywania zadań i funkcji publicznych organizacjom pozarządowym, dzięki temu konkursy mają być szybsze, a w pewnych przypadkach (małe projekty, sytuacje kryzysowe) dopuszczono ich pominięcie. Ponadto, organizacje pożytku publicznego zostały objęte ściślejszym nadzorem. Obowiązki sprawozdawcze zostały doprecyzowane i rozszerzone. Organizacje muszę precyzyjniej raportować wydatkowanie kwot uzyskanych za pośrednictwem mechanizmu 1% podatku od osób fizycznych. Nałożono również na OPP obowiązek publikowania sprawozdań na swoich stronach internetowych.
Nova
Kongres Praw Obywatelskich
W dniach 25-27 marca 2010 odbył się Kongres Praw Obywatelskich, na którym dyskutowano problemy obserwowane przez organizacje społeczne w kontekście m.in. prawa do wyrażania sprzeciwu, uczestniczenia w stanowieniu prawa i współdecydowania, do informacji publicznej, do wiedzy, do kontroli nad wydatkami publicznymi czy prawa do debaty publicznej. Na zaproszenie organizacji społecznych w dyskusjach wzięli udział przedstawiciele władz. Pozytywnym wynikiem poruszenia w tych obszarach, przypomnijmy niedawną sprawę Rejestru Usług i Stron Niedozwolonych, o której pisaliśmy w poprzednim Biuletynie, jest widoczna wola ze strony rządu i organizacji społecznych, aby usprawnić proces konsultacji społecznych. Koalicja Otwartej Edukacji, której członkiem jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, zorganizowała w ramach tego Kongresu panel "Prawo do wiedzy". W panelu wzięli udział: Jarosław Lipszyc (FNP), Alek Tarkowski (ICM UW), Anna Wotlińska (MKiDN) i Jacek Zadrożny (FIRR). Prezentacja i materiał wideo z przebiegu panelu dostępne są na stronie KOED (prezentacja, wideo). Podczas Kongresu odbył się również panel zatytułowany "Internetowy dialog władzy ze społeczeństwem. Stan obecny i perspektywy", moderowany przez Stowarzyszenie Internet Society Poland (wideo).
Nova
Zakaz fotografowania w muzeach
Stowarzyszenie Wikimedia Polska od kilku lat zajmuje się sprawą zakazu fotografowania wprowadzonego przez niektóre polskie muzea. Praktyka ta wydaje się szczególnie niewłaściwa w przypadku zbiorów, które znajdują się już w domenie publicznej. W 2007 r. wikipedyści z polskojęzycznej Wikipedii chcieli wykonać zdjęcia w Zamku Królewskim na Wawelu, lecz poinformowano ich, że regulamin tego zabrania. Podobne problemy pojawiły się następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Pałacu w Wilanowie. Stowarzyszenie wystosowało w tej sprawie List do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak po kilku miesiącach otrzymało wymijającą odpowiedź. Ówczesną sytuację opisuje artykuł w Wikinews "Kiedy dowiemy się, dlaczego nie można robić zdjęć w niektórych polskich muzeach?". Z nadzieją powitany został wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydany w dniu 5 marca 2010 roku, który uznał, że klauzula o zakazie fotografowania i konieczności uiszczenia opłaty, którą można było znaleźć m.in. w regulaminie muzeum we Wrześni, jest klauzulą niedozwoloną. Wyrok uprawomocnił się i klauzula ta umieszczona zostanie w prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rejestrze klauzul niedozwolonych. Wówczas stosowanie jej w regulaminach może zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Polskie muzea powinny zatem zweryfikować pod tym kątem swoje regulaminy.
Nova
Europeana – statut domeny publicznej
15 marca 2010 Europeana opublikowała dokument zatytułowany "Public Domain Charter" wyrażający stosunek Europeana Foundation do zasobów będących w domenie publicznej i ich cyfrowych odpowiedników. Europeana, będąca europejską biblioteką, muzeum i archiwum cyfrowym, jest w nim uznana za własność publiczną i musi wobec tego reprezentować interesy publiczne. Oprócz ogólnego poparcia dla jak najszerszego udostępniania zasobów z domeny publicznej, statut stwierdza że "Digitalizacja domeny publicznej nie oznacza tworzenia praw autorskich: prace, które w wersji analogowej znajdują się w domenie publicznej, nadal do niej należą po stworzeniu ich wersji cyfrowej." Stwierdzenie to jest o tyle istotne, że w praktyce wiele bibliotek cyfrowych i archiwów oznacza wersje cyfrowe prac z domeny publicznej jako objęte ochroną prawno-autorską. Zgodnie z zapisami w statucie w stosunku do zasobów Europeany praktyki takie nie będą stosowane. Treść statutu dostępna jest na stronach projektu: także w jęz. polskim.
Nova


Z humorem (ale skłania do myślenia)


Stopka


Biuletyn wewnętrzny Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest wydawany w formie elektronicznej średnio raz na miesiąc. Wszystkie teksty i część grafik są udostępniane na zasadzie domeny publicznej. Pozostałe grafiki i zdjęcia udostępniane są na wolnych licencjach, za wyjątkiem logo projektów Wikimedia, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wikimedia Foundation. Skład redakcji. Kontakt: e-mail: zarzad@wikimedia.pl, tel: (+48) 22 219 56 94


Public domain Ten utwór jest w domenie publicznej, ponieważ prawa autorskie do niego wygasły lub ustawowo tym prawom nie podlega, lub został uwolniony wolą twórców.