Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn/6-2010 (18)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
B I U L E T Y N
Stowarzyszenia Wikimedia Polska
(nr 18. 30 czerwca 2010)Wstępniak

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Biuletynu, który ukazuje się w momencie rozpoczęcia tegorocznej Wikiekspedycji i w atmosferze ostatnich przygotowań do konferencji Wikimania 2010. Będzie okazja do spotkania wikimedian z innych krajów i wzięcia udziału w naprawdę ciekawych sesjach. Po dalsze informacje o przygotowaniach odsyłam do odpowiedniej sekcji Biuletynu. W numerze znajdziecie także notatkę o kontynuacji projektu z Tropenmuseum oraz sporo nowinek z polskojęzycznych projektów. Swoistą ciekawostką jest tym razem zawartość sekcji Nostalgia, w której możemy na krótko spotkać się z przeszłością Wikipedii i porównać styl prowadzenia dyskusji wtedy i dziś. Nie zabrakło także podsumowania tych wydarzeń na świecie, które są istotne dla projektów Wikimedia oraz komiksu, komentującego z humorem działania wikipedystów.

Nova


Wieści ze Stowarzyszenia

Warsztaty i seminaria
18 czerwca 2010 Polimerek poprowadził seminarium prawne pt. „Domena publiczna w praktyce projektów Wikimedia”. Seminarium skierowane było do bibliotekarzy cyfrowych i odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Kilka dni wcześniej, 14 czerwca w Górze Kalwarii, opowiadał o domenie publicznej podczas szkolenia trenerów Koalicji Otwartej Edukacji. Trenerzy, uzbrojeni w materiały ze szkolenia, będą zdobytą w ten sposób wiedzę przekazywać dalej.
Nova
Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Ann64. Licencja: CC-BY-SA 2.0.
Wikiekspedycja - wyjazd 30 czerwca
Rozpoczęła się Wikiekspedycja 2010! W tym roku jest to impreza towarzysząca Wikimanii i odbywa się na obszarze województwa pomorskiego. Przewidziane są trasy przez Żuławy Wiślane, Bory Tucholskie, a także trasa nadmorska, marynistyczna i kolejowa. 30 czerwca wyruszyła ekipa na Żuławy Wiślane - sprawozdanie z przebiegu powstające na bieżąco można czytać na wiki Stowarzyszenia, na stronie trasy. Tego dnia rozpoczęła ekspedycję także grupa fotografująca obiekty przyrodnicze na trasie Bory Tucholskie. W ramach przygotowań do wyprawy dla uczestników tej ekipy opracowany został przewodnik po gatunkach rzadszych roślin spotykanych w tamtejszych parkach i rezerwatach, z zaznaczeniem brakujących zdjęć w Wikimedia Commons. Ekipy kolejowa i marynistyczna wyruszają 1 lipca. Ostatnia ekipa, nadmorska, wyrusza z Gdańska, zaraz po Wikimanii. Wszystkim uczestnikom życzymy udanych zdjęć!
Nova
W domenie publicznej
Broszura o licencjach
Na zamówienie Stowarzyszenia powstała broszura informacyjna o wolnych licencjach stosowanych w projektach Wikimedia, zatytułowana „Anatomia wolnych licencji”. Materiał przeznaczony jest dla osób korzystających z treści projektów, w tym ze zdjęć i grafik. Broszura w przystępny sposób wprowadza w tematykę wolnych licencji i ma za zadanie ułatwić przestrzeganie ich zapisów. Dla każdej z omówionych licencji przedstawione są wymagania jakie nakłada ona w przypadku wykorzystaniu utworu. Broszura jest ilustrowana pracami zaczerpniętymi z Wikimedia Commons i dzięki temu od razu widać przykłady podpisów, jakie powinno się zamieszczać korzystając z materiałów Commons. Do broszury dołączona jest wkładka, która w skrócie przedstawia wymagania najważniejszych wolnych licencji i może pełnić rolę podręcznej ściągawki.
Nova


Przygotowania do Wikimanii 2010

Rejestracja jest otwarta
Wikimania 2010, czyli międzynarodowa konferencja społeczności Wikimedia, rozpocznie się już niedługo. W dniach 9-11 lipca w Gdańsku społeczność spotka się między innymi z przedstawicielami środowisk wolnej kultury, wolnego oprogramowania i nauki. Rejestracja jest nadal otwarta, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://wm10reg.wikimedia.org.
Nova
Program konferencji
Ogłoszony został ostateczny program konferencji, dostępny na stronie http://wikimania2010.wikimedia.org/wiki/Schedule. Ciekawym punktem w programie są dwie sesje przewidziane na tzw. Un-comference, podczas których uczestnicy będą mogli w mniej formalny sposób przedstawić interesujący ich temat, w celu przedyskutowania go z innymi. Niektórzy mogą znać ten model prezentacji z organizowanych w różnych miastach w Polsce spotkań typu BarCamp. Wykłady, dyskusje panelowe i warsztaty podzielone są na 4 równoległe sesje. Uczestnicy będą mieli w czym wybierać - warto wcześniej zapoznać się z opisami sesji i konkretnych prezentacji. Według sondażu najwięcej uczestników jest zainteresowanych wykładem wikipedysty Harel z Wikimedia Israel na temat „Conflicts between chapters and communities”.
Nova
Stypendia WMPL dla uczestników
Po tym, jak koordynacji przyznawania stypendiów podjął się Ency, sprawy przebiegały szybko i sprawnie. Spłynęło 19 wniosków, w tym 11 z Polski, 3 z Rosji, 4 z Ukrainy i 1 z Czech. Wszystkie wnioski były zgodne z wymaganiami programu stypendialnego określonymi w uchwale zarządu 14/2010 . Przyznanych zostało 19 stypendiów - 17 opłacanych przez Wikimedia Polska i 2 przez Wikimedia Rosja. Stypendyści otrzymali specjalne kody do podania w formularzu rejestracyjnym na Wikimanię, dzięki czemu nie będą musieli rozliczać się indywidualnie, tylko rozliczenie nastąpi między organizatorem a stowarzyszeniem WMPL.
Nova
Potrzebni wolontariusze
Trwa ostatnia faza organizacji zespołów wolontariuszy pomagających podczas Wikimanii. Jest wiele zadań do realizacji na miejscu i jeśli ktoś dysponuje wolnym czasem to może jeszcze zgłosić organizatorom chęć pomocy, korzystając z adresów kontaktowych. Każdy wkład w przygotowanie tej międzynarodowej konferencji jest cenny - można na przykład dołączyć do zespołu wolontariuszy działających zdalnie. Zadania dla tej grupy zebrane są na stronie: Online volunteers.
Nova


Projekty pozyskiwania treści

Logo inicjatywy GLAM (Galleries, Libraries, Archives & Museums). Źródło: Wikimedia Commons. Autorzy: Husky, h3m3ls, Mischa de Muynck, Niels. Licencja: CC-BY-SA 3.0
Tropenmuseum uwalnia zdjęcia eksponatów
W Biuletynie z grudnia 2009 r. pisaliśmy o współpracy nawiązanej między WMNL a Tropenmuseum. Dzięki tej współpracy Wikimedia Commons wzbogaciło się o 2 tys. cennych zdjęć etnograficznych z Surinamu i kolejnych 35 tys. zdjęć z Indonezji, wszystkie opublikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach (CC-BY-SA 3.0). Pierwsze kontakty organizacje nawiązały w czerwcu 2009, kiedy holenderskie stowarzyszenie zorganizowało lokalną akcję Wiki loves art/NL, o czym pisaliśmy w Biuletynie 7/2009 (9). Jak widać akcja przyniosła nie tylko jednorazowy efekt w postaci zdjęć zrobionych w czasie jej trwania, ale zaowocowała też długofalową współpracą.
2 czerwca 2010 r. Gerard Meijssen z WMNL ogłosił, że w Tropenmuseum trwają intensywne prace nad kolejną porcją materiałów, na które składa się ok. 6 tys. zdjęć eksponatów zgromadzonych przez muzeum. Będzie to pierwszy taki przypadek, kiedy muzeum decyduje się na opublikowanie w Wikimedia Commons zdjęć posiadanych eksponatów - obiektów trójwymiarowych - na wolnej licencji. Fotografie mają mieć wysoką jakość, ale wiadomo już, że nie będą spełniały wymagań stawianych ilustracjom na medal. Projekt zakłada, że będzie można poprosić muzeum o udostępnienie pewnej liczby zdjęć w lepszej rozdzielczości, w przypadku gdy społeczność będzie chciała użyć ich w jakimś szczególnym celu, np. nominować do wyróżnienia. Liam Wyatt, przebywający w British Museum (o czym pisaliśmy w Biuletynie 4/2010 (16)), uznał to za istotny krok, gdyż muzea są właścicielami praw autorskich do takich zdjęć (o ile nie ma zastosowania prawo „ freedom of panorama”), nawet jeśli same eksponaty znajdują się już w domenie publicznej - stanowią bowiem reprezentację 2D obiektów 3D.
Nova
Adamin. Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Robert Lavinsky. Licencja: CC-BY-SA 3.0
Donacje indywidualne
Treści pozyskiwane od instytucji nauki i kultury stanowią istotny wkład w zasoby Wikimedia, ale nie są jedynymi wartymi wzmianki. Obok darów od nich i działających na co dzień wikimedian, prace swoje przekazują także profesjonalni fotografowie, naukowcy czy zapaleni hobbyści, którzy zajmując się jakimś tematem przez lata, zgromadzili duże ilości cennych i unikatowych grafik i zdjęć. Przykładem z naszego podwórka jest kolekcja zdjęć obiektów architektonicznych Dolnego Śląska udostępniona przez pana Andrzeja Jurkowskiego, emerytowanego architekta z Wrocławia. Obecnie natomiast trwają w Commons prace nad kolekcją zdjęć skał i minerałów przekazaną przez Roberta Lavinskyego. Zezwolił on na skopiowanie całej bazy swoich zdjęć ze strony http://www.mindat.org (ok. 35 tys. zdjęć) oraz http://www.irocks.com.
Nova


Problemy z projektem Wikipedia Saves Public Art
Od jesieni 2009 r. w anglojęzycznej Wikipedii działa projekt Wikipedia Saves Public Art. Projekt wyrósł z projektu akademickiego prowadzonego na Indiana University-Purdue University Indianapolis i w jego realizację zaangażowani są wykładowcy, eksperci i studenci. W skrócie celem projektu jest rozwijanie i ilustrowanie artykułów o sztuce publicznej. Wiąże się z tym poszukiwanie i gromadzenie zdjęć pomników i innych dzieł dostępnych w przestrzeni publicznej. Uczestnicy projektu korzystali m.in. z zasobów dostępnych w bazie SIRIS (Smithsonian Institution Research Information System). Wiele zdjęć przesyłanych w ramach tego projektu ma szansę znaleźć się tylko w anglojęzycznej Wikipedii, która, w przeciwieństwie np. do polskojęzycznej Wikipedii, akceptuje wykorzystanie prac na zasadzie dozwolonego użytku.
Projekt znalazł się w trudnej sytuacji, kiedy w wyniku zastrzeżeń do statusu prawnego części przesłanych zdjęć (zaczerpniętych z SIRIS), cały projekt został zgłoszony do usunięcia. Zgłoszenie wywołało dyskusję w Wikipedii i serię usunięć w Wikimedia Commons, co stworzyło wokół projektu atmosferę skandalu. Niezależnie od słusznych wątpliwości zgłaszającego, co do poszczególnych zdjęć i ich opisów, wniosek o usunięcie projektu spotkał się z negatywną oceną społeczności. Podnoszono w wypowiedziach, że warto pamiętać o rozwiązywaniu podobnych problemów w duchu współpracy. Negatywny rozgłos wpływa szczególnie źle na inicjatywy, w które zaangażowani są ludzie i instytucje spoza projektów Wikimedia. Ostatecznie sam zgłaszający wycofał wniosek o usunięcie projektu, a w wyniku niektórych jego wątpliwości przystąpiono do analizy niepewnych przypadków i ogólnie możliwości korzystania z zasobów SIRIS.
Pozostaje mimo wszystko przykre wrażenie i jako wikimedianie możemy postawić sobie pytanie, na ile zniechęcające są takie incydenty dla przedstawicieli instytucji kultury, którzy oficjalnie zaczynają działać w projektach. Muzea, archiwa i biblioteki na świecie powoli zaczynają dostrzegać możliwość współpracy z projektami Wikimedia, jednak jest to początek trudnej drogi, gdzie jednym z najważniejszych zadań na wstępie jest przekonanie organizacji, że ruch Wikimedia jest inicjatywą pozytywną. Nie oznacza to, że projekty Wikimedia mają rezygnować ze ścisłego przestrzegania zasad czy zaprzestać wymagania odpowiednich, wolnych licencji. Może jednak warto byłoby wypracować sposoby współpracy z zewnętrznymi instytucjami tak, aby nie dopuszczać do eskalacji nieporozumień a wątpliwości rozstrzygać w spokojniejszej i rzeczowej atmosferze. Wymaga to bardziej proaktywnego zarządzania relacjami z sektorem GLAM i stopniowego budowania takich relacji między przedstawicielami GLAM a doświadczonymi wikimedianami.
Nova


Wieści z projektów

Wikipedia

Zmiana wyglądu
Wersja dotychczasowa
Nowa wersja
10 czerwca o godz. 7:30 czasu UTC (pierwotnie zmiana miała nastąpić 9 czerwca [1]), w kolejnych dziewięciu wersjach językowych Wikipedii zmieniono domyślną skórkę z Monobook (Książka), na nową – Wektor – opracowywaną w ramach programu poprawy użyteczności Wikipedii. Jak czytamy na stronie pomocy w polskiej Wikipedii: Nowa skórka ma przede wszystkim być łatwiejsza do ogarnięcia dla nowych redaktorów Wikipedii, a tym samym ułatwić uczestnictwo w naszym projekcie. Ponadto nowy, bardziej nowoczesny i lekki wygląd ma być przyjemniejszy dla oka. Ambasadorem zmian w naszej Wikipedii został Nux.
Wraz ze zmianą skórki zmieniono również logo Wikipedii. Poprawiono merytoryczne błędy, wymieniono czcionkę na wolną oraz usunięto kursywę z drugiej linii podpisu. Zmiana wywołała w kawiarence przy stoliku z propozycjami dyskusję o zasadności jej wprowadzenia. Głosy były podzielone, za powrotem do dotychczasowej wersji było (stan na dzień 16 czerwca) 44 użytkowników natomiast przeciwnych było 21. Najczęściej powtarzającymi się argumentami przeciw nowej wersji było gorsze logo - mniej wyraźny zarys puzzli, przy jednoczesnym pomniejszeniu globu.
Użytkownicy, którzy wolą starszy wygląd, mogą zmienić skórkę na Monobook, albo kliknąć w link „Stary układ stron”.
Oprogramowanie
15 czerwca w angielskiej Wikipedii wprowadzono mechanizm o nazwie „oczekujące zmiany” (pending changes) oparty na tym samym rozszerzeniu, co wersje przejrzane FlaggedRevs. Różni się on od tego, który działa w polskiej i niemieckiej wersji językowej Wikipedii. Jak można przeczytać w zbiorze pytań i odpowiedzi, oczekujące zmiany są wprowadzone tylko dla stron, które wcześniej zabezpieczano (np. dla stron często wandalizowanych), a więc dotyczą mniej niż 1 promila spośród wszystkich 3,3 mln haseł tej Wikipedii.
Zmiany w en.wiki miały też wpływ na polską Wikipedię. Jak poinformował wikipedysta Leinad na tablicy ogłoszeń w Wikipedii, w związku z częstymi zmianami rozszerzenia dokonywanymi na potrzeby angielskiej Wikipedii, od października 2009 roku mechanizm wersji przejrzanych nie był aktualizowany w naszej Wikipedii, zatem nagromadziło się dużo zmian w rozszerzeniu, które zmieniło również interfejs. Z najważniejszych zmian, które można wymienić, to brak przycisku „oznacz wersję”, w miejsce którego pojawiły się dwa przyciski „Zaakceptuj” oraz „Odrzuć”, zamiast „Wersja przejrzana” jest „Wersja sprawdzona” lub zamiennie „stable version” (po przetłumaczeniu w ogóle niezrozumiałe), oraz zamiast „Brak wersji przejrzanej” jest „Niesprawdzona”. W chwili obecnej (16 czerwca) pozostało jeszcze 60 komunikatów do przetłumaczenia i kilka innych do sprawdzenia i poprawienia.
Karol007, rdrozd


Wikinews

Nowi redaktorzy
Czerwiec był bardzo dynamicznym miesiącem jeśli chodzi o powstawanie nowych wiadomości. Wszystko dzięki nowym edytorom, znanym z Wikipedii - Malax5 i Kerob99, zajmującym się głównie sportem oraz Złe Mzimu, który dodaje wiadomości z tematyki LGBT.
Mundial 2010
Najwięcej dodawanych artykułów dotyczy trwających Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Powstał w związku z tym mundialowy portal, który jest na bieżąco aktualizowany. Dzięki mundialowi ogólnie zwiększyło się zainteresowanie piłką nożną w Wikinews i nawet założony już został portal Ekstraklasa (2010-2011), gdzie będą publikowane newsy o przyszłym sezonie w polskiej piłce nożnej.
Fotoreportaże
20 czerwca odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Yves6 tego dnia przeprowadził dla Wikinews relację z wieczoru wyborczego. Był to jeden z pięciu fotoreportaży opublikowanych w czerwcu. Ponadto, w trakcie tłumaczenia jest wywiad z Umberto Eco, przeprowadzony przez włoskich wikireporterów.
Omega933


Wikisłownik

Okrągłe 20 000 angielskich haseł
Pod koniec czerwca liczba angielskich haseł w polskim Wikisłowniku przekroczyła 20 000. W ten sposób angielski stał się drugim językiem (po języku polskim), który przekroczył ten próg. Dwudziestotysięcznym hasłem było utworzone przez anonimowego edytora słowo drowsiness. Stopniowo rozwijany jest również polsko-angielski Słowniczek piłkarski utworzony w ramach projektu Słownik piłkarski WikiEuro. Wikisłownik zawiera także kilkadziesiąt innych polsko-angielskich słowników tematycznych. Niektóre z nich są bogato ilustrowane, co zdaniem autorów zwiększa skuteczność nauki języka.
Ludmiła Pilecka


Wikicytaty

Ekspedycja na Biegun Południowy. Korweta L'Astrolabe, 9 lutego 1838 r.
Cytat miesiąca
„Twórczość jest zawsze tylko ekspedycją w kierunku prawdy.”
Autor: Franz Kafka

Wikibooks

Rozwijanie księgozbioru
W czerwcu trwały prace nad podręcznikami z informatyki („Maxima”, „Haskell”, „C” i „C++”, „PHP”, „Sieci Linux”), fizyki i matematyki („Metody matematyczne fizyki”, „Fizyka statystyczna”, „Fale”, „Mechanika teoretyczna”, „Ogólna teoria względności”, „Matematyka ubezpieczeń życiowych”, „Teoria mnogości”, „Elektrodynamika klasyczna”, „Mechanika kwantowa”, „Fizyka dla liceum”, „Statystyka matematyczna”) oraz chemii („Chemia dla liceum”). Ponadto Pavroo ukończył podręcznik do Siduxa, czego mu serdecznie gratulujemy!. W tematyce hobby i poradników zajmowano się „Ekoogrodnictwem” i „Fotografią”. W dziedzinie humanistyki użytkownicy Tomekg.966 oraz Ananas96 uzupełniali podręcznik „Historia Polski” i „Historia dla gimnazjum”. Niewielkie zmiany zaszły także w podręczniku do języka japońskiego oraz w „Niemieckim dla gimnazjum”.
Karolus
Nowości i codzienne prace
Rozpoczęły się prace nad nowymi lub od niedawna edytowanymi zalążkami książek: „Keyboard” i „Visual Basic”. Pojawił się też nowy podręcznik pt. „Na drodze”, przeznaczony dla młodszych czytelników. Poza tym Arĉjo wrócił do rozwijania „Esperanto”, WarX dopisał co nieco do „Linuxa”, gdzieś zauważono MonteChristofa i Mtfk z „Partii Piratów”. Pod koniec miesiąca uaktywnił się Ananas96, Wojciech mula i Adam majewski dłubali przy podręcznikach informatycznych, a Lethern patrolował ostatnie zmiany. Zgłoszono zastrzeżenia do podręcznika „Historia filozofii dla gimnazjalistów”. Niewiele natomiast działo się w barze i - na szczęście - było bardzo mało wandalizmów (czyżby z okazji końca roku szkolnego?).
Karolus
Monografie czy książki specjalistyczne?
Charakterystyczne dla Wikibooks jest zjawisko tworzenia i rozbudowywania danego podręcznika przez jednego autora. Daje to z jednej strony pewność, że autor (a zarazem twórca) podręcznika będzie nad nim stale pracował, ale z drugiej strony niesie niebezpieczeństwo porzucenia podręcznika, gdy autor straci zainteresowanie pisaniem. Często jednak autorzy - twórcy wracają do swoich podręczników, nawet po ponad półrocznej nieobecności. Anonimowi użytkownicy wprowadzają drobne zmiany do istniejących modułów, jednak nie są to zjawiska masowe, a raczej sporadyczne działania. Problemem natomiast stają się podręczniki porzucone na etapie zalążków jak również podręczniki pozostające na niskim poziomie merytorycznym, do których rozwijania i ulepszania nie ma chętnych. Być może więc w Wikibooks powinny być tworzone podręczniki mniej obszerne, o węższym zakresie tematycznym, co zwiększałoby szansę ich ukończenia i jednocześnie - z korzyścią dla czytelników - mogłyby być bardziej wyspecjalizowane. Prędzej bowiem zostaną porzucone wielkie, wielowątkowe monografie o szeroko zakrojonym planie działania, niż małe opracowania, tyczące się wąskiej tematyki. Nadchodzące wakacje dają nadzieję na większe zainteresowanie Wikiksiążkami ze strony tych aktywnych Wikipedystów, którzy w ramach urlopów lub wakacji znajdą więcej czasu na edytowanie.
Karolus


Wikiźródła

„O żołnierzu tułaczu”. W domenie publicznej.
Podsumowanie miesiąca
Teukros
Nowe pozycje do weryfikacji
Do listy opracowywanej literatury dołączyły ostatnio „Jeden z objawów moralności oportunistyczno-prawomyślnej” i „Krzewiciele zdziczenia” Baudoina de Courtenay, „Fundamento de Esperanto” Ludwika Zamenhofa, Biblia królowej Zofii oraz „Tatry w dwudziestu czterech obrazach” Macieja Stęczyńskiego.
Teukros


Wikimedia Commons

Grafika Roku 2009: Sikhijski pielgrzym przy Złotej Świątyni w mieście Armistar, Indie. Autor: Paulrudd. Licencja: CC-BY-SA 3.0
Konkurs Grafika Roku 2009 rozstrzygnięty
Ogłoszone zostały wyniki konkursu Grafika Roku 2009 w Wikimedia Commons. Wikimedianie uznali, że najlepszym zdjęciem przesłanym na Commons w 2009 r. jest praca przedstawiająca sikhijskiego pielgrzyma przy Złotej Świątyni w mieście Armistar w Indiach, autorstwa użytkownika Paulrudd. Nie jest to jedyna praca tego użytkownika, która dostała wyróżnienie jakości, zyskując status "Featured picture".
Wydaje się, że konkurs cieszy się coraz mniejszą popularnością wśród Wikimedian, chociaż liczba głosujących nie spada dramatycznie. W tym roku liczba głosów oddanych na miejsce pierwsze wyniosła 67, w 2009 oddano 74 głosy, a w 2008 roku 84. Co godne zastanowienia, pierwsze z trzech najlepszych grafik nie były zbyt często wykorzystywane w hasłach Wikipedii, czy jej siostrzanych projektach. Dwie z nich posłużyły do ilustracji haseł dotyczących technicznych aspektów fotografii. Ich wysokie walory estetyczne zdają się przyćmiewać wartości ilustracyjne dla projektów Wikimedia.
Nova, Przykuta


Nostalgia

Kawiarenka pod Wesołym Encyklopedystą w anegdocie
A było to w czasach, gdy na OZ o godz. 24.00 raptem trzech wikipedystów można było zastać, a o 2.00 w nocy to ruch całkiem zamierał... Czy ktoś potrafi dziś sobie wyobrazić coś podobnego? :-) I pewnej takiej nocy, kiedy dwóch wikipedystów wymieniało zapamiętale poglądy na stronie dyskusji, w umyśle tego trzeciego, obecnego przecież, ale jednak nie uczestniczącego w rozmowie, zrodził się pomysł stworzenia takiego miejsca, gdzie będzie wypadało zabrać głos każdej postronnej osobie, bez niezręcznego tłumaczenia się z „podczytywania” cudzych dyskusji. Kpjas nazwał kawiarenkę „Pod Wesołym Encyklopedystą”, bo w ten sposób chciał podkreślić, że wikipedysta to człowiek ciekawy świata, pogodny - to tak może w skrócie tę kpjasową filozofię określę. Nikomu dłuższy czas szyld nie przeszkadzał, aż kiedyś pojawił się ktoś, kto uważał, że nazwa jest wręcz obraźliwa, bo z „wesołkowatym encyklopedystą” mu się bardziej skojarzyła. Nieco później tsca ze względów praktycznych nazwał wikisłownikową kawiarenkę Barem, która również jako druga funkcjonuje na Wikipedii. Poza tym w tamtych czasach nie było IRCa, nie było głosowań, ba, niektórzy pierwsze kroki na Wikipedii stawiali równocześnie z pierwszymi krokami w Internecie w ogóle... O czym Wam donosi jedna z takich wikipedystek tamtej epoki na wiki.
Andrychowska


Kawiarenka 16 listopada 2003 r.
Czy ktoś z was (nie licząc bardzo starych wikipedystów) zastanawiał się, jak i kiedy pojawiła się nazwa naszego głównego forum (są wikipedyści, którzy kategorycznie twierdzą, że to nie forum), czyli Kawiarenki pod Wesołym Encyklopedystą? Jeżeli tak, a nie mieliście czasu, by poszukać jej początków, poniżej wrzucam pierwsze trzy minuty... znaczy się pierwszy tydzień jej funkcjonowania. Note bene, Boże chroń królową to nadal w Wikipedii czerwony link, a Walbrzych pozostaje przekierowaniem do Wałbrzycha.
Tekst zaczerpnięty z historii strony Wikipedia:Kawiarenka pod Wesołym Encyklopedystą można kopiować i modyfikować na warunkach licencji cc-by-sa 3.0. Autorzy poniżej :)
Przykuta


Strona zatytułowana Kawiarenka pod Wesołym Encyklopedystą jest w zamierzeniu miejscem dyskusji na ogólne tematy dotyczące polskiej Wikipedii.
Ma być odpowiednikiem angielskiego Village pump czy francuskiego Bistro.

Czasem zdarza się, że dyskusja na ogólne tematy toczy się na stronach artykułów.

Jeśli ta nazwa nie przypadnie ogólowi do gustu zawsze można ją zmienić.


Interwiki linki do Wikipedii nahuatl

polska wikipedia nie rozpoznaje nah jako nahuatl, trzeba by to dopisać do LanguagePL.php, kto ma uprawnienia, Taw?
matusz

nds czyli "plattdüütsch" też nie działa, vide Kaliningrad slawojar 22:20, 14 lis 2003 (CET)Stolik narodów

Przy tym stoliku siedzą zazwyczaj Andrychowska i Boraczek.


Przekierowałam wczoraj "Hymn Szwecji" do "Du gamla, du fria" (tytuł hymnu Szwecji) i to uświadomiło mi błędy i w linkowaniu, i w nadawaniu tytułów artykułom. Problem ten miał też chyba Krzys, zmieniając link do hymnu ZSRR.
Arykuły powinny mieć tytuł ogólny, np. Hymn Szwecji, Hymn Słowenii, a nie nazwę własną: "Du gamla, du fria", czy "Zdravljica". Chodzi o dostępność hasła: jeżeli ktoś będzie szukał hymnu na Wikipedii wpisze: Hymn Słowenii, a nie jego tytuł, bo nawet najprawdopodobniej nie będzie go znał. Praktyka nadawania nazwy artykułom od tytułu hymnu wynikła pewnie stąd, że ze strony "Hymn państwowy" tytuły hymnów linkowały do poszczególnych artykułów. Podsumowując:
1. Należy przekierować nazwy własne na ogólne: Hymn X
2. Zmienić linki w tytułach hymnów na stronie "Hymn państwowy", tak aby działały do artykułów.
O ile mogę poprawić pkt 1, to obawiam się, w pkt 2 mogę narobić zbyt wielkiego bałaganu. Andrychowska 20:04, 15 lis 2003 (CET)

Sądzę że jak zrobisz to pierwszę z drugim nie będzie kłopotu. Będzie przekierowanie z art. z nazwą hymnu na "Hymn X". -- Kpjas 20:54, 15 lis 2003 (CET)
Czy można przekierować drugi raz, tzn. wczoraj przekierowałam Hymn X na ab, a dzisiaj z powrotem- czy to nie ma znaczenia i można traktować tak, jakby to było pierwsze przekierowanie?Andrychowska 21:13, 15 lis 2003 (CET)


A co zrobić z tymi krajami, których hymnem jest hymn innego kraju? Czy teraz nadać artykułom nazwę? Przykładowo: Hymn Francji jest również hymnem np. Majotty. Jeśli ze strony 'Hymn państwowy" otworzę przy Majotcie (jak to się odmienia?!) Marsyliankę, to istotnie, kiedy tytuł artykułu byłby: Marsylianka" nie byłoby to błędem, natomiast teraz ukaże się tytuł artykułu "Hymn Francji". Andrychowska 21:32, 15 lis 2003 (CET)

Cóż w takich sytuacjach trzeba zrobić wyjątek i w art. Hymn państwowy zrobić tak:
[[w:Hymn Majotty|Marsylianka]] i tam wyjaśnić. -- Kpjas 22:11, 15 lis 2003 (CET)


Nie rozumiem (jak z tym wyjaśnianiem). Mógłbyś zrobić ten przykład, tak będzie mi łatwiej.Andrychowska 00:07, 16 lis 2003 (CET)

Akurat z Maryslianką sprawa jest prosta, bo to jest bardzo znana pieśń i jak widać ma swoją nazwę po polsku, proponuję więc potraktować ją jako główny temat, podobnie można zrobić z Boże chroń królową. Moje propozycje znajdą się w odpowiednich tematach i przekierowaniach.


Ja jednak jestem za tym, aby wszystkie artykuły miały jednolity tytuł: Hymn X. Po pierwsze: lubię porządek, po drugie: łatwiej jest taki hymn znaleźć (o czym piszę powyżej)po trzecie: nie ma żadnych obiektywnych przesłanek do tego, aby uznawać, że ten hymn jest powszechnie znany, to może mieć nazwę własną, a inny nie. Ale myśl, aby od razu przy "Marsyliance" wpisać, że jest ona hymnem nie tylko Francji, ale również jej terytoriów zamorskich (powtarzam za Slawojarem) jest dobra. Tylko czy wtedy ze strony "Hymn państwowy" będą działały linki do Hymnu X? Andrychowska 20:58, 16 lis 2003 (CET)

Pytanie zostawiam Boraczkowi, ale jeśli ktoś wie, proszę o odpowiedź.


Niejednoznaczne jest dla mnie pochodzenie krzyża w słowackim godle. Podaje się (i tak napisałam w artykule:"Godło Słowacji"), że jest to krzyż lotaryński, zresztą są pewne związki w historii Słowacji z Lotaryngią. Ale krzyż lotaryński wygląda tak samo, jak krzyż, który trzymają w dłoni Cyryl i Metody. Krzyż Cyryla i Metodego jest powszechny na kościołach słowackich, co jest zrozumiałe na rolę, jaką odegrali obydwaj w chrystianizacji tego kraju. Więc wydawać by się mogło, że bliższe jest, że to właśnie ten krzyż, a nie lotaryński jest w godle Słowacji. Moje pytanie brzmi:
1. Czy jest to z pewnością krzyż lotaryński, a nie Cyryla i Metodego?
2. Czy istnieje może związek między tymi krzyżami?Andrychowska 00:21, 16 lis 2003 (CET)

Przepraszam, czy to miejsce jest wolne?
Niestety nie wiem nic o pochodzeniu słowackiego krzyża :(
Boraczek 16:50, 16 lis 2003 (CET)


Stolik Historia Polski

Dyskusja dotyczy tego, czy kalendarium powinno zawierać dokładniejsze dane, czy w miarę możliwości same linki do odpowiednich artykułów

Wydaje mi się, że szczegóły powinny pozostać w konkretnych artykułach, a w kalendarium tylko bardzo hasłowo i linki do właściwych artykułów matusz 20:09, 13 lis 2003 (CET)

Nikky z wywalaniem stron to nie jest zupełnie tak. Zasadniczo nie wywalamy zalążków artykułow (stubów), jeżeli sa zainicjowanye przez imiennych Wikipedystów. Ty przez ostatnie dni pokazałeś się jako poważny kontrybutor i każdy administrator uszanuje twoje prace. Zgadzam się jednak, że podejście proponowane przez Matusza wymaga wielkiego wysiłku i poświęcenia, gdyż wkrótce będziesz musiał stworzyć kilka setek artykułów. Zastanawiam się więc. Może lepiej zajżyj na stronę historia tam jest straszący swą niedoskanałością i niepełnością temat o historii Polski. Moze warto by było raczej zacząc porządkować tamto, zostawiając kalendarium na koniec, jako coś wynikowego. Nawet jeśli wypełnisz tylko fragment tematu będzie to wielki krok na przód. Taka moja sugestia. Jonasz (PW) 22:02, 13 lis 2003 (CET)

cóz, postaram się jakoś dopasować
pozdrawiam
Nikky 23:15, 13 lis 2003 (CET)

No to post scriptum: fajnie, że dajesz się przekonać, ale też nie daj się zgnębić, jak coś uważasz za słuszne to broń tego, to że ktoś z nas jest tu trochę dłużej nie daje mu licencji na nieomylność, a czasem rutyna zaćmiewa umysł. Każdą wypowiedź należy traktować jako wyraz osobistych przekonań, a nie jakiś dogmat, nawet jeśli wypowiada się założyciel (mam nadzieję, że się nie obrazi). matusz 23:36, 13 lis 2003 (CET)

będę uważał, żeby nie stać się zbyt plastycznym
Nikky 23:39, 13 lis 2003 (CET)

hehe matusz 23:49, 13 lis 2003 (CET)

hehe62.233.214.26 23:58, 13 lis 2003 (CET)

POwiem ci Matusz jeszcze raz:heheAndrychowska 00:00, 14 lis 2003 (CET)

hehe... trzeba krakać jak wszyscy...
Nikky 18:35, 14 lis 2003 (CET)

To niesprawiedliwe. Wikipedia jest jednym z bardziej wolnych miejsc w internecie. Niektórzy czują nawet powrót lat początków sieci.
No cóż, anarchii nie możemy jednak tolerować zważając na nasz cel. --Kpjas 19:27, 14 lis 2003 (CET)
Niepotrzebnie drobne nieporozumienia między mną a Matuszem(już wyjaśnione) przeniknęły na tę stronę, wyrwane z kontekstu, stały się pożywką do dalszego sposobu sygnalizowania negatywnych emocji. Kpjasie, czy nie lepiej to po prostu usunąć? Andrychowska 19:42, 14 lis 2003 (CET)

sądziłem że żartujemy - więc to były jednak negatywne emocje ? co do wolności - naprawdę doceniam. Pozdrawiam
Nikky 20:10, 14 lis 2003 (CET)

eee, czy ja znowu coś przegapiłem albo popełniłem gafę? ja też myślałem, że żartujemy matusz 20:23, 14 lis 2003 (CET)
Żartujemy.Andrychowska 20:29, 14 lis 2003 (CET)Przerwa na sprzątanie.

Rediry polskawe

Ostatnio męczy mnie jedna sprawa: polskawe rediry, na przykład Walbrzych, co o nich sądzicie? matusz 00:09, 14 lis 2003 (CET)

W czym problem. Redir to dobra rzecz - nie kosztuje i nie boli. Jedyny minus to, że je widać w Google'u. Jak jest jednoznacznie literówką to nie stanowi problemu. IMO.
--Kpjas 00:17, 14 lis 2003 (CET)
Pomału zaczynam akceptować (jest w Sieci trochę analogii), ale ma sens jedynie do nazw własnych.Beno 01:10, 14 lis 2003 (CET)
Zanim ktoś zacznie coś takiego wykasowywać niech sprawdza inne Wikipedie, czy nie mają interwiki wskazujących na polski artykuł, czyli w tym wypadku byłby to [[w:pl:Walbrzych]] Youandme 06:24, 14 lis 2003 (CET)

Favicon.ico Polskiej Wikipedii

Ja mam ten mały problem że w Mozilli, jak się ma otwarte kilka tabów z Wikipediami to zawsze jest ten sam favicon, co może trochę mylić.
Możnaby łatwo zrobić polski favicon - tj. "W" na tle polskich barw narodowych - od razu będzie się rzucać w oczy.
Czy ma ktoś wolne moce przerobowe żeby to zrobić, a potem dostęp aby to zainstalować ?
Dzięki. -- Kpjas 22:46, 16 lis 2003 (CET)

Co w wikiblogach piszczy?

Na blogu Teukrosa tym razem o nowej skórce Vector oraz projektach proofread, a także o pomysłach na promowanie projektów siostrzanych - choćby poprzez linkowanie ich z Wikipedią.

PMG ponownie poruszył kwestię „tematów medalowych” i tego, jak pewien autor z Australii stworzył przez dwa lata serię 42 wyróżnionych artykułów na temat krykieta. Ponadto prowadził rozważania nad sensem kategorii Commons oraz pokazał na przykładzie do czego potrzebne są wersje przejrzane.

Wikimania zacznie się w kilka dni po publikacji tego biuletynu, w blogosferze nie widać jeszcze zbytniej ekscytacji. O imprezie przypomniał jedynie rdrozd. Jeśli popatrzymy na blogi z zagranicy, na przykład na Open Wiki Blog Planet, znajdziemy kilka wzmianek. Benjamin Mako Hill zapowiedział swoją prezentację na temat programu stypendialnego. Na Wikimanię przyjedzie też jeden z autorów bloga WikiWorks. Z kolei Samuel Klein znany jako S.J. przypomniał o rejestracji.

Na anglojęzycznych blogach hitem miesiąca było wprowadzenie 15 czerwca na en.wiki Pending Changes, czyli wariantu wersji przejrzanych dla części artykułów. Wspominały o tym oczywiście blogi Fundacji Wikimedia i oddziału Wikimedia UK. Andrew Gray z bloga Generalising wyjaśnił drobiazgowo, na czym polega zmiana i jakie są jej cele. Anglojęzyczna Wikipedia pozostanie nadal otwarta dla edytorów, uniknąć chce też niekorzystnego efektu, jakim na de.wiki był pewien spadek edycji autorów IP bezpośrednio po wprowadzeniu zmian.

rdrozd


Wieści z szerokiego świata

Zmiana licencjonowania OpenStreetMap
Nabierają tempa prace związane ze zmianą licencjonowania danych w OpenStreetMap. Nowa licencja o nazwie Open Database License 1.0 (OdbL) zastąpi obecnie używaną Creative Commons uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0 (CC-BY-SA 2.0) i obejmie sobą dane geoprzestrzenne oraz ścieżki GPX przesyłane przez użytkowników. Relicencjonowanie spowodowane jest niejasnościami dotyczącymi interpretacji licencji, która, jak twierdzi samo Creative Commons, nie jest zalecana dla baz danych. Warto wspomnieć, iż zmiana najprawdopodobniej uniemożliwi współpracę polskich mapowiczów z projektem Uzupełniająca Mapa Polski (UMP), z którego do OSM załadowano dotychczas ponad milion punktów.
Pierwszym krokiem podjętym ku przejściu na ODbL jest podwójne licencjonowanie wkładu użytkowników zarejestrowanych po 12 maja. Więcej na temat nowej licencji można przeczytać na stronie Open Data Commons oraz Fundacji OSM.
Yarl
Uczestnicy SotM 2009. Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Miguel Gil. Licencja: CC-BY 2.0
State of the Map 2010
W dniach 9–11 lipca w hiszpańskiej Gironii odbędzie się czwarta, coroczna konferencja State of the Map – spotkanie użytkowników OpenStreetMap, a także entuzjastów geoinformatyki, GISów, oraz wolnego oprogramowania. Program oraz inne informacje można znaleźć na stronie internetowej. Warto wspomnieć iż administracja Hiszpanii jest bardzo entuzjastycznie nastawiona do ruchu OSM – udostępnia rządowe dane, a także jest jednym ze sponsorów tegorocznej konferencji.
Yarl
The Geotaggers' World Atlas
Pod koniec maja Eric Fischer w serwisie Filckr opublikował The Geotaggers' World Atlas zawierający mapy wyrysowane w zależności od ilości zrobionych w danym miejscu zdjęć. Jako dane źródłowe posłużyły zgeotagowane zdjęcia na serwisach Flickr i Picasa. W galerii znalazły się m.in. Kraków i Warszawa.
Yarl
Ślub szwedzkiej księżniczki Wiktorii, 2010. Autor: Prolineserver. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC-BY-SA 3.0.
Telewizja na Creative Commons?
Historia zaczęła się w Sztokholmie 19 czerwca, od ślubu szwedzkiej księżniczki Wiktorii. Reuters, AP i AFP zdecydowały nie informować o tym wydarzeniu, ponieważ nie uzyskały wstępu do katedry, w której odbywała się ceremonia. Nie doszły także do porozumienia ze szwedzką telewizją SVT co do zasad wykorzystania ich materiałów. SVT, będąca telewizją publiczną, jako jedyna miała zezwolenie nagrywania ceremonii wewnątrz. Cała sytuacja i fakt, że SVT jako telewizja finansowana z pieniędzy publicznych ma do spełnienia misję, sprowokowała dyskusje w Szwecji nad zasadami licencjonowania treści tworzonych przez media publiczne. Po raz pierwszy padły propozycje, aby telewizja publiczna udostępniała swoje materiały jak najszerszemu gronu odbiorców, nie tylko biernych, obejmując je licencją Creative Commons. Wikimedia Szwecja akredytowała dwóch fotografów, którzy dokumentowali wydarzenie na zewnątrz katedry i przesłali do Wikimedia Commons ok. 200 zdjęć.
Nova
Protesty przeciwko ACTA
Do 8 lipca tego roku eurodeputowani mają czas na protest przeciwko ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) przez podpisanie Deklaracji WD12. Deklaracja formułuje krytyczne stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie ACTA, w tym zawiera sformułowania: „[ACTA] nie powinna nakładać ograniczeń na rzetelny proces sądowy ani osłabiać praw podstawowych takich jak wolność słowa i prawo do prywatności” oraz „usługodawcy internetowi nie powinni ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane lub przechowywane w ramach świadczonych przez nich usług w stopniu, w jakim oznaczałoby to uprzednie kontrolowanie lub filtrowanie danych”. Protest przeciwko ACTA ma charakter międzynarodowy, włączyły się w niego także takie organizacje jak Free Software Foundation (ACTA Declaration). W Polsce oprócz listu otwartego Internet Society Poland, Fundacji Panoptykon i Fundacji Nowoczesna Polska, powstała w sieci petycja do europarlamentarzystów, którą podpisać może każdy (http://acta.wikidot.com/petycja).
Nova
OFOP rekomenduje otwartość publikacji
Przedstawiciele Koalicji Otwartej Edukacji przygotowali dla Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych rekomendację dotyczącą reguł otwartości publikacji. Zgodnie z duchem otwartości rekomendacja udostępniona została na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Otwartość, widziana jako gotowość do współpracy i przejrzystość działań, jest ważną cechą organizacji sektora społecznego, zaś otwarta publikacja uznana została za jeden z kluczowych elementów pozwalających ją osiągnąć. W skrócie, zalecane jest publikowanie utworów w internecie na otwartej licencji, pozwalającej na ich dalsze wykorzystanie. Pełny tekst rekomendacji na stronach OFOP.
Nova


Z humorem


Stopka


Biuletyn wewnętrzny Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest wydawany w formie elektronicznej średnio raz na miesiąc. Wszystkie teksty i część grafik są udostępniane na zasadzie domeny publicznej. Pozostałe grafiki i zdjęcia udostępniane są na wolnych licencjach, za wyjątkiem logo projektów Wikimedia, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wikimedia Foundation. Skład redakcji. Kontakt: e-mail: zarzad@wikimedia.pl, tel: (+48) 22 219 56 94


Public domain Ten utwór jest w domenie publicznej, ponieważ prawa autorskie do niego wygasły lub ustawowo tym prawom nie podlega, lub został uwolniony wolą twórców.